Deze voorbeeldjaarrekening voor het opstellen van jaarrekeningen voor beleggingsfondsen is gebaseerd op een fictieve, fiscaal vrijgestelde 'open-end' beleggingsmaatschappij. Deze beleggingsmaatschappij past al enige tijd IFRS toe (geen eerste toepasser van IFRS).

In de voorbeeldjaarrekening worden de IFRS-standaarden toegepast die op 31 december 2020 van kracht waren. Deze dienen toegepast te worden door een entiteit met een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2020.

In deze editie wordt met name ingegaan op:

  • de vervroegde toepassing van de herziening van de rentebenchmark – fase 2 (wijzigingen in IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16);
  • de aanvullende toelichtingen die beleggingsfondsen kunnen overwegen in verband met de impact van de COVID-19-pandemie.

Houd oog voor het grotere geheel

Financiële rapportage draait niet enkel om technische compliance, maar ook om effectieve communicatie. Beleggers blijven vragen om kwaliteitsverbetering van de bedrijfsrapportages. Het is daarom van belang dat opstellers compliance niet onnodig de boventoon laten voeren, maar zich primair richten op het verbeteren van de communicatie. Kortom, bij het opstellen van hun jaarrekening moeten entiteiten financiële informatie op een zinvolle manier rapporteren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sander van Oostenbrugge.