Tijdens dit seminar zijn de sprekers nader ingegaan op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor boekjaren 2020 en 2021 en de nieuwe (ontwerp) standaarden inzake opbrengstverantwoording. Daarnaast hebben de sprekers aandacht besteed aan de impact van COVID-19 op de jaarrekening van 2020. De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

Het seminar is voornamelijk bedoeld voor financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met de Nederlandse verslaggevingsregels. De sprekers zijn verbonden aan het Department of Professional Practice en Accounting Advisory Services.

Voor deze bijeenkomst is de PE-puntenregeling van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. Bijwonen levert 1 PE-punt op.

Dit seminar is terug te kijken via: Link