De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken. Klanten worden steeds kritischer en veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. Het is duidelijk dat steeds meer organisaties voor Lean kiezen om aan de behoefte en de eisen van klanten te voldoen.

Organisaties die net starten met Lean kampen met andere vraagstukken dan organisaties die al langer met Lean bezig zijn. We zagen verschillen tussen sectoren in Lean volwassenheid en hebben dit uitgewerkt tot een Lean Journey waar organisaties doorheen gaan na hun eerste ervaringen met de methode, waarin mensen getraind worden en de eerste projecten uitgevoerd worden. Vervolgens worden de Lean principes steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk. Organisaties die het meest volwassen zijn in Lean hebben een cultuur waarin het voortdurend verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat.

De Lean Journey bestaat uit 3 fasen:

Olaf van Arkel

Senior manager

KPMG Nederland

E-mail

1. Een cowboy mentaliteit om te starten

Organisaties die starten passen de Lean tools veelal instrumenteel en nog los van elkaar toe, doordat mensen zich de tools nog eigen moeten maken. In deze fase worden vaak de eerste besparingen gerealiseerd omdat de eerste procesinzichten direct grote winsten opleveren. Er is lef nodig om de eerste projecten uit te voeren, de eerste investeringen te doen en fouten durven te maken. Er is een sterke overtuiging nodig om de eerste resultaten te boeken en volhardendheid om de eerste uitdagingen te overwinnen.

Infographic the lean journey 1

In figuur zijn obstakels en tips voor volgende fase weergegeven

2. Strijdvaardigheid om de slag tussen de waan van de dag en verankering in de dagelijkse werkwijze te overwinnen

Hoe meer mensen in de organisatie ervan overtuigt zijn dat de Lean manier van werken de juiste is, dan ontstaat de volgende uitdaging om dit verder te verspreiden en ook vol te houden. Als na het behalen van de eerste resultaten geen aandacht gegeven blijft worden, dan vervalt de organisatie weer snel in de oude werkwijze en meestal ook terug naar eerdere performance. Juist het goed verankeren in de organisatie en het verankeren in dagelijkse werkwijze is een dagelijks gevecht. Managers zullen moeten coachen, experimenteren en medewerkers stimuleren met uitdagende verbeterdoelen.

Infographic the lean journey 2

In figuur zijn obstakels en tips voor volgende fase weergegeven

3. Lean in DNA opgenomen door voldoende reflectie

Organisaties die zich in het derde stadium bevinden zien nog meer dan de andere organisaties hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen en te verbeteren. De focus ligt steeds meer op de gehele procesketen en bottlenecks verplaatsen zich naar andere plaatsen in de keten. Als er processen, afdelingen of individuele medewerkers niet conform Lean methoden werken, dan wordt daar direct actie op genomen. De organisatie weet immers hoe belangrijk het is om vol te houden. Het is eenvoudiger een rijdende auto rijdend te houden, dan een stilstaande auto weer in beweging te krijgen. In de organisatie worden initiatieven genomen om steeds te blijven reflecteren en continu nieuwe verbeteringen te vinden. Er worden strategische partnerships aangegaan om de gehele keten te optimaliseren.

Infographic the lean journey 3

In figuur zijn obstakels en tips voor volgende fase weergegeven

Shingo-model als basis voor volwassenheid

De meeste organisaties overschatten de volwassenheid waarin zij met Lean verkeren. In het Lean-onderzoek 2015 vroegen we de respondenten een assessment uit te voeren bestaande uit 20 elementen in de organisatie op basis van het Shingo-model. Op basis van allerlei aspecten van de bedrijfsvoering zoals leiderschap en ethiek, ontwikkeling van mensen, business resultaten, werken in de keten gericht op de eindklant en het continu verbeterproces, wordt de volwassenheid van het toepassen van Lean ingeschat.

Infographic-shingo-model

 

Om de volwassenheid goed te kunnen meten kan een online volwassenheidsscan uitgevoerd worden, echter de meeste bedrijven kiezen ervoor op een korte assessment te laten uitvoeren om niet alleen het volwassenheidsniveau te bepalen, maar ook direct input voor een verbeterplan te verzamelen wen advies te krijgen wat de volgende stappen zijn. In een volwassen Lean-organisatie zal er voldoende reflectie-momenten zijn, echter ook dan kan het nuttig zijn om externe dwingende ogen in te zetten om vanuit een extern perspectief het verbeterpotentieel te bepalen.

Infographic lean model

Organisaties die al een aantal jaren met Lean bezig zijn, maken zeker stappen in het dagelijks toepassen van Lean en ook zullen zij elementen in de cultuur verankeren. Echter door de vragenlijst in te vullen, wordt duidelijk dat zij diverse elementen nog niet volledig verankert hebben in de organisatie. Dat is ook logisch, omdat Lean geleidelijk in alle elementen van de bedrijfsvoering verankert moet worden. Een ander fenomeen is dat er vaak over Lean gesproken wordt, maar dat het in de dagelijkse praktijk onvoldoende toegepast wordt. Dit noemen we ook wel LINO wat staat voor Lean In Name Only.

Grote verschillen per sector

In bijgaande figuur worden de verschillen per sector weergegeven. De sectoren Healthcare, de maakinstructie, de financiële sector, telecommunicatie en de zakelijke dienstverlening geven aan het meest volwassen te zijn. In figuur is het volwassenheidstadiums waar de sectoren in bevinden relatief weergegeven.

De gehele Lean journey kan hier gedownload worden. Mocht je meer willen weten hoe we organisaties begeleiden in hun stappen in Lean, Continue verbeteren, kan dan in bijgaande talkbook.

Infographic verschillen per sector

More information

For any further queries you can reach out Olaf van Arkel.

Read more articles and blogs about this subject

We will keep you informed of our publications and articles by email.
Set your preferences here.