Please refer to the contact form at the bottom of the page to download the KPMG Free Capital Generation Survey 2020.

 

De algemene prestaties van de verzekeringssector staan onder druk en verzekeraars zullen hun bedrijfsmodel – nu meer dan ooit – heroverwegen. Dit betekent dat zij op zoek gaan naar vermogen om strategische investeringen te doen, terwijl analisten op zoek zijn naar een betere metric dan het IFRS-resultaat om de prestaties van verzekeraars te meten. Free Capital Generation (FCG) wordt hierbij omarmd als de nieuwe maatstaf.

KPMG heeft veel ervaring met de werking en het potentieel van de FCG-metric en helpt verzekeraars inzicht te creëren in hoe deze door hen vastgesteld, gerapporteerd en in de sturing toegepast kan worden.

FCG is méér dan een prestatie-indicator

FCG is een rapportage-metric die als indicator kan worden gezien voor de toekomstige winstgevendheid van de verzekeraar, en is gebaseerd op het toezichtsraamwerk voor de verzekeringssector (Solvency II). Verzekeraars die goed scoren volgens deze metric, creëren ruimte voor zichzelf om dividend uit te keren of om toekomstige (strategische) investeringen te kunnen doen.

Ondanks de directe relatie met het Solvency II-regime, is FCG niet alleen relevant voor de Finance of de Actuariële kolom binnen een verzekeraar. Zij is direct gerelateerd aan de strategie en operationele sturing van de verzekeraar, en daarmee relevant voor een verscheidenheid aan expertises binnen de organisatie.

FCG kan als belangrijke voorwaarde gelden bij strategische besluitvorming ten aanzien van bijvoorbeeld product development, het verlagen van operationele kosten en het optimaliseren van de asset mix. Dat betekent automatisch dat de organisatie in staat moet zijn de waardecreatie door FCG te begrijpen en ook daadwerkelijk toe te passen.

Contact

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek over de mogelijkheden of meer weten over de toegevoegde waarde van Free Capital Generation voor uw organisatie? Neem dan contact op met Jeroen Gielen of Anouk Zevenbergen

KPMG heeft ruime ervaring

Wij hebben de experts in huis om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Zo hebben wij verscheidene partijen geholpen met het ontwikkelen van een FCG Framework, het toepassen van FCG in managementbesluit-vorming en het optimaliseren van FCG. Bovendien geven wij regelmatig trainingen over FCG Modelling en besluitvorming.

Maturity Scan

Actief sturen op het genereren van Free Capital voor uw organisatie, vereist specifieke expertise en capaciteiten. Hiervoor zal u eerst een beeld moeten hebben in welke mate FCG ingebed is in uw organisatie, en of uw organisatie hiermee in staat is te sturen op deze metric.
Op basis van jarenlange ervaring heeft KPMG een Maturity Scan ontwikkeld, een simpele maar zeer effectieve methodiek die uw organisatie in vier weken helpt deze eerste stap te zetten. De KPMG FCG Maturity Scan is een quickscan die in kaart brengt hoe FCG op een viertal thema’s is ingebed in uw organisatie, en verbetermogelijkheden identificeert om nog effectiever op FCG te kunnen sturen, volledig passend bij uw bedrijfsvoering en de door u gestelde ambitie.

Loop

Jaarlijkse FCG Survey

Sinds 2016 doet KPMG jaarlijks onderzoek naar de wijze waarop FCG wordt gepresenteerd in de externe verslaglegging van een groep Europese verzekeraars (leden van het CRO-forum en grote Nederlandse verzekeraars). Hiermee is zij in staat gebleken een waardevol beeld te schetsen over het gebruik van FCG door de jaren heen. De resultaten van de FCG Survey worden ieder jaar in Q4 gepubliceerd.


Vul het onderstaande formulier in om de publicatie te downloaden.

Publication: KPMG Capital Generation Survey 2020