Ook afgelopen jaar organiseerden wij de jaarlijkse actualia zorg(verzekeringen) voor onze cliënten en relaties. Deze stonden in het teken van de impact van COVID-19 op sector.

Kijk de sessies terug (watch webinar knop): 

Sessie 1: 'COVID-19 internationale ‘lessons to learn
Donderdag 17 september – 10.30 – 11.15
Spreker: Anna van Poucke

Sessie 2: Impact voor beleidsmakers: Zijn we klaar voor de volgende pandemie?
Donderdag 24 september – 10.30 – 11.15
Spreker: Ronnie van Diemen-Steenvoorde, DG Curatieve Zorg bij Ministerie VWS

Sessie 3: Impact voor zorgverzekeraars: Betaalbaarheid na corona
Maandag 5 oktober – 10.30 – 11.15
Spreker: Jean-Paul van Haarlem, CEO van ONVZ

Sessie 4: Impact voor zorgverleners: Digitalisering in tijden van corona
Maandag 26 oktober – 14.00 - 14.45 
Spreker: Ernst Kuipers, CEO Erasmus MC

Sessie 5: Impact voor patiënten
Maandag 2 november – 10.30 – 11.15
Spreker: Dianda Veldman, Directeur Patiëntenfederatie Nederland

Komende webcast(s)

Ook dit jaar organiseren wij de jaarlijkse Actualia Zorg(verzekeringen). Wij zullen twee webcasts organiseren, de eerste op 5 oktober en de tweede begin 2022, waarin we samen met u en met sprekers uit de sector in gesprek gaan over vragen als:

Wat hebben we van deze pandemie geleerd? Hoe gaan we de inhaalzorg organiseren? Hoe gaan we de ingezette trend richting meer digitale zorg vasthouden? Hoe maken we de zorg duurzamer? Hoe houden we de gezondheidszorg voor 2022 en de jaren daarna betaalbaar?

De sprekers die wij tijdens de eerste webcast zullen interviewen zijn:

Saskia Baas        CEO Stichting Philadelphia Zorg

Marjo Vissers     CHO Coöperatie VGZ

De webcasts vinden net als vorig jaar plaats vanuit de studio. De eerste vindt plaats op dinsdag 5 oktober van 9.30 – 11.00 uur en de tweede zal begin 2022 plaatsvinden. Wij vinden het van belang dat ook uw vragen tijdens deze webcast worden beantwoord dus er is volop de gelegenheid voor het stellen van vragen. Een uitnodiging voor de tweede webcast volgt zodra de details daarvan bekend zijn.   

Klik hier om u aan te melden.