​Het aanpassen van de werkplekinrichting aan de 'nieuwe realiteit' is essentieel om de prestaties van de organisatie op de langere termijn te verbeteren. Een effectieve werkplekinrichting is het resultaat van een solide, toekomstgerichte vastgoedstrategie. Vastgoedmanagers spelen daarom een belangrijke rol in het creëren van de voorwaarden voor optimale prestaties in de 'nieuwe realiteit'.

Download de publicatie hieronder.

More information

For any further queries, please contact Michiel Beijersbergen.