De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft editie 2020 van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd.

De in deze editie aangepaste Richtlijnen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2021, tenzij anders is aangegeven.

In deze factsheet treft u een overzicht aan van de belangrijkste gewijzigde bepalingen. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken. 

Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen die voor het eerst van toepassing zijn op boek-jaar 2020. We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor kleine rechtspersonen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen zijn gepubliceerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Tanja van den Vlekkert-Zevenbergen, Ronald De Feijter of Cees Bergwerff.