De meeste CFO’s weten dat ze het voortouw moeten nemen op het gebied van Data & Analytics, omdat organisaties zich wenden tot Finance voor antwoorden op strategische vragen. Ondanks de grote belangstelling voor D&A hebben de meeste organisaties echter moeite om de waarde te krijgen die ze willen en maken veel CEO's zich zorgen over de integriteit van de data en de besluiten die hieraan verbonden zijn. 

Een van de meest voorkomende struikelblokken voor Finance is de business case. Veel organisaties zien niet hoe ze zonder kostenreductie moeten optimaliseren, waardoor ze niet over de juiste capaciteiten beschikken om hun strategie door middel van D&A te sturen.

Om een organisatie te laten groeien is meer nodig dan alleen het toepassen van nieuwe technologie en het besparen op personeel. Finance zal, om het grootste voordeel van D&A te realiseren (de nauwkeurige, real-time informatie die winstgevende groei drijft), verder moeten kijken dan kostenbesparingen en accepteren dat de gehele ROI niet direct zichtbaar is. Organisaties die daarin slagen, zullen D&A verder in de organisaties kunnen opbouwen en de toegevoegde waarde ervan vergroten.  

Een nieuwe zoektocht om in de behoeften van snelle en gerichte analyses te voldoen

Te midden van de ongekende snelheid van alle veranderingen en de groeiende druk om nauwkeurige inzichten te verkrijgen, wordt deze ontwikkeling de nieuwe noodzaak voor Finance. Dit betekent dat de kwaliteit van de data moet worden gewaarborgd, processen moeten worden geïntegreerd, opkomende technologieën moeten worden toegepast, nieuwe vaardigheden en talent moeten worden ontwikkeld en een op analyse gebaseerde cultuur moet worden gebouwd die de samenwerking tussen organisaties ondersteunt.

Om relevant te blijven moet Finance hun zijn rol overstijgen en een ondernemingsgerichte business partner worden die financiële, operationele en strategische inzichten levert. En naarmate de snelheid van disruptie toeneemt, moet ook Finance zich sneller ontwikkelen.  

Opkomende technologieën toepassen om te automatiseren en handelen met nieuwe inzichten

In de toekomst zal data voor deze voorspellende en voortschrijvende analyses – samen met de beschrijvende en diagnostische metingen die worden gebruikt voor financiële en operationele rapportage – volledig worden geautomatiseerd, iets wat sneller inzichten oplevert. Nieuwe technologieën zijn in staat real-time data uit meerdere systemen te halen en direct te vertalen naar dashboards. 

Lees het artikel ‘Het belang van inzicht’ om de rol van de CFO in de datastrategie van organisaties en de overwegingen voor het opbouwen van een prestatiegerichte Finance Functie te midden van Big Data en andere disruptors te verkennen.  

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jark OttenMarita de Weerd of Arri Dirkse.

Jark Otten

Partner

KPMG Nederland

E-mail