Het is duidelijk dat de COVID-19-pandemie allerlei sectoren heeft ontwricht. Hierbij is de alternatieve beleggingssector niet gespaard gebleven.

KPMG International en de AIMA (Alternative Investment Management Association) voerden een wereldwijde enquête uit onder 144 hedgefondsbeheerders, die naar schatting 840 miljard dollar aan beheerd vermogen vertegenwoordigen: meer dan een kwart van het totale vermogen van de sector. Het onderzoek gaat in detail in op de gevolgen van de pandemie voor de alternatieve beleggingssector. Daarnaast hebben KPMG International en de AIMA de standpunten van de branche geïnventariseerd door middel van een-op-een interviews met hedgefondsen, investeerders en overige partijen in de vermogensbeheersector, waaronder technologiebedrijven, prime brokers, fondsbeheerders en advocatenkantoren, om een beter inzicht te geven in de onderzoeksresultaten.

Uit de verschillende discussies en onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat, in tijden van marktvolatiliteit en onzekerheid voor ondernemingen, alternatieve investeringen een belangrijke rol spelen in de portefeuille van een investeerder. Tijdens de pandemie heeft de hedgefondssector bewezen in staat te zijn om risico's en volatiliteit te beheersen en tegelijkertijd een hoger rendement voor beleggers te genereren dan de marktstandaard.

De onzekerheid blijft groot, maar de gesprekken met de fondsbeheerders en de onderzoeksresultaten laten zien dat de industrie agile en veerkrachtig blijft en gepaste maatregelen neemt om de nieuwe realiteit te omarmen.

Vier uitspraken die een representatief beeld geven van de hedgefondssector ten tijde van de COVID-19-crisis

KPMG!
49 %

Prestaties zijn het beste uithangbord van de hedgefondssector. De risico’s worden verminderd en de volatiliteit beheerst.

KPMG!
35 %

Interventies door de centrale banken zullen het investeringsklimaat blijven beïnvloeden.

KPMG!
34 %

De volatiliteit in de markt zal op de korte en middellange termijn op een hoog niveau blijven.

KPMG!
19 %

Een kans om het verdienmodel te herdefiniëren. De combinatie van innovatieve technologieën en een gedecentraliseerd speelveld zal de hedgefondssector transformeren.

Bron: Agile and resilient: Alternative investments embrace the new reality — KPMG International & AIMA Survey 2020

We’re here to help

Jeroen Ruepert

Head of Asset Management - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Neem contact met ons op

  

Related content