Al jarenlang zijn de KPMG Actualia bijeenkomsten een begrip binnen het financiële management. Dit jaar worden alle Actualia bijeenkomsten digitaal georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van alle geplande bijeenkomsten en reeds plaatsgevonden bijeenkomsten inclusief terugkijklinkjes en presentaties. 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de KPMG Actualia bijeenkomsten in 2021, dan kunt u dat hier aangeven (kies hiervoor het voorkeursonderwerp 'Audit').

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Versteeg.

On Demand - IFRS 2020

Tijdens dit webinar zijn de sprekers nader ingegaan op de ontwikkelingen in IFRS voor boekjaar 2020 en verder. Uiteraard werd de impact van COVID-19 op de jaarrekening van 2020 besproken en verder werd er stilgestaan bij de voorgestelde aanpassingen in de presentatie van de hoofdoverzichten in de jaarrekening (ED IAS 1 aanpassingen). De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

On Demand - Externe Verslaggeving 2020

Tijdens dit webinar zijn de sprekers ingegaan op de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor boekjaren 2020 en 2021 en de nieuwe (ontwerp) standaarden inzake opbrengstverantwoording. Daarnaast hebben ze aandacht besteed aan de impact van COVID-19 op de jaarrekening van 2020. De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

On Demand - Tax Accounting

Naast een update op basis van fiscale actualiteiten is er dit jaar specifiek stil gestaan bij de, als complex ervaren, IAS 12 Tax accounting gevolgen van fusies en overnames. Onder andere de opname en waardering van belastinglatenties gerelateerd aan nieuw geïdentificeerde activa en passiva op de opening balans is aan bod gekomen, alsmede additionele actieve belastinglatenties inzake voorwaartse verliesverrekening. Het webinar is gepresenteerd aan de hand van voorbeelden gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk.