close
Share with your friends

In het bijgevoegde artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke categorie in de regelgeving zijn onderkend. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

 1. De classificatie van deze instrumenten in eigen- en vreemdvermogensinstrumenten;
 2. de puttable uitzondering onder IFRS of de puttable vrijstelling onder Dutch GAAP die voor deze instrumenten zijn gecreëerd;
 3. de wijzigingen die gedurende de afgelopen jaren zijn voorgesteld in het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen en de impact daarop op de puttable instrumenten. Dit zowel vanuit een IFRS- als vanuit een Dutch Gaap-perspectief.

 

In het artikel wordt voornamelijk ingegaan op welke invloed dit heeft voor beleggingsentiteiten en coöperaties.

De volgende onderwerpen worden behandeld in dit artikel:

 1. Wat zijn puttable instrumenten?
 2. Wat houdt de puttable uitzondering in onder IFRS en wat houdt de puttable vrijstelling in onder Dutch GAAP?
 3. Wat is de verwerkingswijze in de jaarrekening, zowel onder IFRS en onder Dutch GAAP?
  1.  Welke voorwaarden horen daarbij?
  2.  Welke praktische issues spelen daarbij in de praktijk
 4. De historie van de behandeling van puttable instruments en de puttable uitzondering/vrijstelling in de jaarrekening
 5. Andere consequenties van puttable instrumenten.

 

Dit artikel van Kees Roozen is ook verschenen in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (editie 2020 nr.3) van Den Hollander