De Nederlandse overheid heeft een loonkostensubsidieregeling (‘NOW’) ingevoerd om een ​​forse omzetdaling te overbruggen en de werkgelegenheid op korte termijn te behouden. Werkgevers kunnen de loonkostensubsidie ​​aanvragen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De subsidie ​​is een loonkostenvergoeding over de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020 en is gerelateerd aan het percentage omzetdaling over een bepaalde periode. Elke werkgever ontvangt een forfaitair voorschot van 80% van de toegepaste subsidie. Dit voorschot wordt verrekend met het eindbedrag van de subsidie. De vraag die ontstaat: hoe verwerkt u deze loonkostensubsidie ​​onder Dutch GAAP in de jaarrekening?

Nadere informatie over de verwerking van de NOW-regeling in de financiële verantwoording vindt u in deze publicatie. Volgende updates betreffende de impact van COVID-19 op de financiële verantwoording worden gepubliceerd op de website.

Lawrence de Waal

Director Capital Markets & Account Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 8665
dewaal.lawrence@kpmg.nl

Gijs de Graaff

Director Capital Markets & Accounting Advisory Services
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7757
degraaff.gijs@kpmg.nl