In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) die we wensen, ontvangen mensen met een hulpvraag passende ondersteuning en/of zorg en ontvangen ze die tijdig, waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Deze situatie is nog niet binnen handbereik; in de afgelopen jaren hebben we gezien dat dit niet zomaar wordt bereikt. Er zijn nog volop uitdagingen rondom wachttijden en er zijn personele en financiële tekorten. Ondanks verschillende stappen in de goede richting, staat de toegankelijkheid van de ggz onder druk. Daarbovenop zien we dat het voor mensen met complexe problematiek nóg lastiger is om tijdig de juiste zorg te ontvangen.

We zien nog steeds dat beperkte marges en uitdagingen bij het vinden van financiering en personeel een risico zijn voor de toekomstbestendigheid en transformatiekracht van de ggz. Deze structurele uitdagingen in de ggz vragen om doorpakken. Om de impasse te doorbreken is meer sturing en selectie in het landschap van aanbieders nodig. Daarmee kunnen beloftevolle ontwikkelingen voldoende ondersteuning krijgen en opgeschaald worden. Transformatiekracht is juist nu nog harder nodig door de aanvullende uitdagingen die ontstaan zijn door de uitbraak van COVID-19.

Transformatie om te komen tot een veerkrachtige ggz. Hiervoor zijn duidelijke strategische keuzes en versnelling op de volgende punten noodzakelijk:

  1. de ggz moet demedicaliseren: van ziekte naar gezondheid;
  2. de reeds ingezette ontwikkeling van regionale samenwerking om tot JZOJP te komen versnellen en aanscherpen; en
  3. versnellen van de digitale transformatie, waarbij op meerdere manieren digitale tools in de zorgpaden worden geïntegreerd om waarde toe te voegen.

De versnelling en verdieping van de ingezette ontwikkelingen heeft impact op de rol en positie van ggz-aanbieders. Dit vraagt om het herijken van hun visie/strategische ambitie, hun positionering en samenwerking in de keten, en hun operationeel model, denk aan nieuwe zorgleveringsmodellen met combinaties van ‘mens en machine’. 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karin Lemmens, director Operating Strategy -Healthcare of Marlies Prins, director Health - Corporate Finance.