Digitalisering verandert

Nog in het afgelopen decennium was digitalisering vooral gericht op het ondersteunen van bestaande bedrijfsprocessen en op financiële en transactionele vastlegging. De meeste organisaties haalden hiervoor een ERP-systeem in huis. Sinds een paar jaar zien we ontwikkelingen die volledig de manier veranderen waarop organisaties op IT-vlak worden ondersteund. Waar in het verleden het ondersteunen van bestaande processen voorop stond, is het nu meer en meer de vraag welke mogelijkheden nieuwe digitale technologieën en data bieden om organisaties, producten, diensten en processen te veranderen. Het is niet meer de vraag óf, maar hoe en wanneer organisaties in deze ontwikkelingen meegaan. Het ontbreken van een zogeheten digitaliseringsstrategie kan er daarbij voor zorgen dat bedrijven door concurrenten of start-ups worden ingehaald.

Een digitaliseringsstrategie met Azure en Microsoft Dynamics 365

Download ons visiestuk en ontdek het belang van een robuust en toekomstvast digitaliseringsplatform.

Gerelateerde content