De wooncrisis, de opgave omtrent complexe wijken, verduurzaming en strenge eisen aan bedrijfsvoering maken dat corporaties steeds meer de verbinding zoeken en kracht halen uit onderlinge samenwerking. In deze publicatie laten we bestuurders hierover aan het woord. Zij delen hun positieve ervaringen en hun leerpunten uit de praktijk.  De belangrijkste succesfactoren worden voor u samen gevat en er wordt een overzicht geboden van verschillende samenwerkingsvormen. Met deze publicatie wil KPMG een bijdrage leveren aan het versterken van samenwerking in de corporatiesector, om zo de maatschappelijke impact van woningcorporaties te vergroten.

 

Contact

Jan Joost Wobben

Director Public Sector - Woningcorporaties
KPMG Nederland
(020) 656 7265
wobben.janjoost@kpmg.nl

Johan van Hoof

Partner
KPMG Nederland
(020) 656 8038
vanhoof.johan@kpmg.nl