close
Share with your friends

Hoe zorgt u ervoor dat u uw organisatie trefzeker voorbereidt en soepel internationaal kunt omschakelen? Een weloverwogen aanpak is hierbij cruciaal.

Steeds meer internationaal opererende organisaties willen Microsoft Dynamics 365 voor al hun entiteiten wereldwijd uitrollen. Deze organisaties is niet ontgaan dat de voordelen hiervan substantieel kunnen zijn, zoals meer efficiëntie, betere koppelingen tussen systemen en real-time rapportages vanuit alle entiteiten of landen waarin de organisatie actief is. Maar waar soms niet voldoende bij stilgestaan wordt is in welke mate lokale entiteiten kunnen aansluiten in deze transitie. Dit kan op termijn een bom onder een programma leggen. Hoe zorgt u er nou voor dat u uw organisatie trefzeker voorbereidt en soepel internationaal kunt omschakelen?

Meer weten?

Meer weten hoe u Microsoft Dynamics 365 internationaal uitrolt? Neem contact op met Niels Vringer of Matthijs Valentijn.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een implementatieprogramma waarbij wereldwijd entiteiten op dezelfde Microsoft Dynamics 365 oplossing moeten overgaan. Het begint met het formuleren van heldere strategische doelen van wat uw organisatie met de transitie beoogt te bereiken. U legt deze doelen en visie bijvoorbeeld vast in een Target Operating Model, een richtsnoer waar u later in het transitieproces telkens op terug kunt grijpen.

Neem processen onder de loep

Vervolgens is een scherpe diagnose vereist om de delta vast te kunnen stellen wat er qua werkzaamheden nodig zal zijn. Niet alleen een diagnose van uw huidige en gewenste wereldwijde infrastructuur, maar ook van al uw bedrijfsprocessen die door Microsoft Dynamics 365 ondersteund moeten gaan worden. Het is van belang om hierbij een belangrijke maar selecte groep stakeholders uit uw wereldwijde organisatie te betrekken. Een groep die een gebalanceerde afspiegeling is van uw internationale organisatie. Daarnaast zullen de discussies op een laag procesniveau (lees: werkniveau) nodig zijn om tot de juiste begripsvorming te kunnen komen. Interactieve workshops, waarbij al te zien is hoe Microsoft Dynamics 365 zou kunnen werken voor een bepaald proces, zullen hierbij helpen en zorgen daarnaast voor vertrouwen en het enthousiasmeren van de stakeholders.

In een voorbereidingsfase stelt u het programma en de lokale projectteams samen, waarbij klip en klaar moet zijn wat van een ieder in het programma wordt verwacht. Ook het bekijken van welke data gemigreerd moeten worden vanuit de huidige systemen is in deze fase al nodig, aangezien dit in de praktijk nogal eens wordt onderschat.

Standaardoplossing binnen uw organisatie: uitrollen van de CORE

Het is verstandig om op basis van de uitkomsten uit eerdere fases te starten met het realiseren van een Microsoft Dynamics 365 standaard oplossing binnen uw organisatie, de zogenaamde CORE. Deze CORE zou idealiter nagenoeg alle functionaliteiten bevatten die iedere lokale entiteit nodig heeft in haar operatie, zodat het aansluiten van de lokale entiteiten minder hoeft te draaien om het bepalen van de oplossing, waardoor meer tijd besteed kan worden aan adequaat organisatie verandermanagement. Toch zullen er bij elke aan te sluiten lokale entiteit vragen beantwoord moeten worden als: passen de applicaties en de configuratie op de situatie ter plekke? Zijn er afwijkingen die aanpassingen aan de CORE-oplossing vereisen? Zijn er landen die wellicht een maatwerkoplossing nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een lokaal afwijkende situatie wat betreft wettelijke vereisten? Bij dit laatste geldt het motto 'keep it simple': te veel uitzonderingen kunnen zorgen voor langere doorlooptijden of fricties met én tussen de lokale entiteiten.

Tot slot zal ook de uitrolplanning uitgebalanceerd worden. Aan de ene kant wilt u een traject vanuit financiële overwegingen mogelijk zo snel als het kan afronden, aan de andere kant zult u de lokale entiteiten voldoende tijd moeten geven te wennen aan een nieuwe oplossing. Een parallelle uitrol strategie, waarbij meerdere lokale entiteiten tegelijk worden uitgerold, kan hierbij een oplossing zijn, maar dit zorgt wel voor meer complexiteit in het programma om dit te managen.

Blijf werken aan motivatie medewerkers

Een programma zoals hierboven beschreven kunt u maar één keer goed doen. En meestal kunt u dit niet alleen. Maar het is dan wel belangrijk dat u de juiste partner kiest. KPMG, al jaren Gold Partner van Microsoft, heeft de ervaring én het netwerk om de internationale uitrol van een compleet Microsoft Dynamics 365-traject van a tot z te begeleiden. Dit doen we indien mogelijk met onze eigen aanpak: KPMG Powered Enterprise, inclusief de bijhorende voorgeconfigureerde Microsoft Dynamics 365 oplossing. Wat KPMG verder in een internationale context onderscheid van andere spelers op de markt is dat we, naast IT, vanuit traditionele accountancy en (belasting-) adviesrollen op veel vlakken expertise in huis hebben en dat binnen het wereldwijde KPMG netwerk deze kennis vaak lokaal aanwezig is. Dit maakt dat u ontzorgd kan worden.

Een digitaliseringsstrategie met Azure en Microsoft Dynamics 365

Wat is het belang van een robuust en toekomstvast digitaliseringsplatform? En wat is de plek van ERP-systemen binnen de nieuwe digitale wereld. Omdat wij veel ervaring en kennis hebben van wat Microsoft biedt op dit vlak, gebruiken we als voorbeeld het digitaliseringsplatform Microsoft Azure (Microsoft’s cloudplatform), waarop ook Microsoft Dynamics 365 (het traditionele ERP- en CRM-systeem) draait.

Bent u klaar voor de volgende stap in uw ERP-transitie?

Veel organisaties staan op het punt hun ERP-landschap te transformeren. Soms is deze transformatie puur IT gericht, meestal is er ook een business component in meegenomen, maar altijd is de transformatie gericht op het verkrijgen van meerwaarde uit ERP.

Tegelijkertijd zien we dat organisaties moeite hebben om beslissingen te nemen rondom een ERP-transformatie. Ze raken verstrikt in de grote hoeveelheid informatie, er moet rekening worden gehouden met de visies van de diverse belanghebbenden en vaak mist er simpelweg een goede structuur om te komen tot een plan dat niet alleen werkt, maar ook brede acceptatie heeft in de organisatie.

Dit is waar de KPMG ERP-Strategie sessie u meer richting kan geven met betrekking tot een ERP-transformatie.

Als u meerdere van onderstaande onderwerpen herkent, dan is een KPMG ERP-Strategie sessie aan te raden:

  • Harmoniseren en standaardiseren van processen
  • ‘Verplichte’ migratie van SAP S/4HANA voor 2027
  • Integratie/separatie van bedrijfsonderdelen
  • Definiëren van een businesscase/verandercase
  • One Company-strategie en globale ERP-templates
  • Digitalisering van supply chain en financiële functie
  • Definiëren van een overkoepelende roadmap en plan
  • Migratiekeuze voor greenfield, bluefield of brownfield

Gerelateerde content