Het mkb is zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen die het Klimaatakkoord heeft voor de onderneming. Maar intussen wordt van 'de motor van de economie' wel een aanzienlijke bijdrage gevraagd in het realiseren van de enorme CO2-reductie die op het programma staat. Ga daarmee aan de slag, want het Klimaatakkoord heeft waarschijnlijk al gevolgen voor investeringsbeslissingen die nú moeten worden genomen.

Een overheidsrapport dat draait om jaartallen als 2030 en 2050 krijgt niet snel de handen op elkaar in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Vijf of zes jaar vooruitkijken is immers het maximaal haalbare voor een 'gewone' onderneming. Begrijpelijk dus dat het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord niet bovenaan de agenda staat van ondernemers.

Daar hoort het echter wel thuis, want er is alle reden dat akkoord (49 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990) nú al serieus te nemen. KPMG deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar de impact die het Klimaatakkoord heeft op ondernemingen in de mkb-sector en concludeerde daaruit dat het financieringsvraagstuk achter de reductieopdracht zo groot is, dat overheid en bedrijfsleven het zich niet kunnen permitteren dit voor zich uit te schuiven.

Klimaatakkoord vraagt om investeringen en leidt tot kostenverhogingen

Het komt erop neer dat de nodige investeringen niet uit de reguliere winst zijn te financieren. Het gaat om investeringen in onder meer elektrisch vervoer, het verduurzamen van utiliteitsgebouwen en het aardgasvrij maken van de bedrijfsvoering. Daarnaast zal het mkb te maken krijgen met enkele kostenverhogende overheidsmaatregelen, met name de hogere autobelastingen, een hogere energiebelasting en de nieuwe energiebelasting ODE (Opslag Duurzame Energie), waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor SDE+, de subsidiepot voor het stimuleren van CO2-reducerende oplossingen. 

Meevaller: tegenover een aantal van deze investeringen staan baten. Een verduurzaamd gebouw leidt bijvoorbeeld tot een lagere energierekening. Maar er zijn ook tegenvallers: in veel stadscentra komen zero-emissiezones en bezorgdiensten, transport-, koeriers- of klusbedrijven zullen daar toch echt met elektrische busjes moeten gaan rijden. Die markt wordt de komende jaren weliswaar volwassener, maar dat wil niet zeggen dat elektrische voertuigen ineens goedkoop zullen worden.

Investeringen kennen een lange terugverdientijd

Naast de transportsector staan ook energie-intensieve branches voor grote investeringen, bijvoorbeeld metaalbedrijven en bakkers (van gasovens naar elektrische ovens). In de mkb-impacttoets schat KPMG dat de hele mkb-sector tot 2050 in totaal voor ruim 25 miljard euro moet investeren in CO2-reductie. De terugverdientijden lopen daarbij op tot meer dan 12 jaar, ruim langer dus dan de al genoemde gebruikelijke horizon van vijf of zes jaar. Met het oog daarop is het alleen maar toe te juichen dat het kabinet en MKB-Nederland inmiddels hebben aangekondigd de komende periode gezamenlijk op te trekken om te kijken naar passende vormen voor deze 'klimaatfinanciering'.

Ga zelf aan de slag

Intussen kunnen ondernemers wel degelijk zelf al aan de slag. Inventariseer ten eerste wat mogelijk directe gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering, zo raadt KPMG aan. Vervoer en de gebouwde omgeving zullen de voornaamste aandachtspunten zijn, maar als aardgas een belangrijke rol speelt in uw onderneming, dan verdient dat onderwerp bijzondere aandacht. Analyseer bovendien het huidige investeringsprogramma en de afschrijvings- en vervangingstermijnen: als uw bedrijfsmiddelen over een aantal jaren aan nieuwe eisen moeten voldoen, is het niet onwaarschijnlijk dat u al op korte termijn andere beslissingen moet nemen.

Grijp kansen

Vergeet daarnaast niet dat CO2-reductie ook kansen biedt. Kansen om uw bedrijf gereed te maken voor de toekomst. Zoals gezegd, de ODE is een kostenpost. Maar daar staat de SDE+-subsidieregeling tegenover. Naast de SDE+ bestaan nog meer subsidieregelingen (onder andere om elektrisch rijden te stimuleren) waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Onderzoek wat de mogelijkheden daarvan zijn, als u toch al uw CO2-uitstoot gaat beperken. Tot slot: meerdere sectoren zullen profiteren van de economische activiteit die het Klimaatakkoord zal oproepen. Het verduurzamen van gebouwen is een kans voor de installatiebranche, bijvoorbeeld. De verkoop en installatie van warmtepompen zal boomen. Anticiperen op die situatie betekent dat u nu al investeert in het opleiden van voldoende technisch geschoold personeel, bijvoorbeeld door het inrichten van stage- en leerplekken.

Er komt veel op ondernemers af in het kader van het Klimaatakkoord. Wees daarop voorbereid en hou er rekening mee dat de noodzaak om CO2-uitstoot te reduceren ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Aalders, director Operating Strategy Public Sector of Wesley Willemse, senior manager Operating Strategy Public Sector.