Als lid van de Coalitie Circulaire Accounting werkt KPMG samen met andere CCA-leden in een Community of Practice om gedeelde kennis te creëren over accounting, juridische structuren en financierbaarheid in de circulaire economie. KPMG brengt hierin zowel haar kennis op het gebied van circulaire economie, als van business- en verdienmodellen, als van accounting in.  

Gevels-as-a-Service vergt een nieuwe manier van kijken

Uit de gezamenlijke discussies blijkt dat GaaS de juiste prikkels kan geven aan alle betrokken partijen om duurzaam met de gevel om te gaan. Daar staat tegenover dat de kosten en baten zo verdeeld moeten worden dat er een win-win-win ontstaat. Een gedegen waardepropositie waarin alle partijen erop vooruitgaan is mogelijk en vormt de grondslag van het succes.

Dit paper gaat in op bevindingen en resultaten vanuit workshops en deep-dives om Gevels-as-a-Service (GaaS) mogelijk te maken. We bespreken allereerst de business case, met aandacht voor de perspectieven van verschillende stakeholders. Daarna gaan we in op contractstructuren, mogelijke balansverlenging en financiering. Dit onderzoek sluit hiermee aan op eerder onderzoek dat wij uitvoerden naar circulaire verdienmodellen voor ondernemers (zie link).

Arnoud Walrecht, Circular Economy lead binnen KPMG Sustainability: "We zien als KPMG het belang van gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van as-a-Service proposities in gezamenlijkheid, waarmee de transitie naar een circulaire economie kan worden opgeschaald. Wij dragen hieraan bij middels onze expertise die een goed begrip van circulaire economie, de financiers en de accountants behelst."

Meer informatie

Meer weten over circulaire businessmodellen zoals het as-a-service model? Neem dan contact op met Arnoud Walrecht, Lead Circular Economy bij KPMG Sustainability, +31 6 46753089.