Met deze geconfigureerde omgeving kunt u de prestaties, efficiency en waarde van uw financiële processen maximaliseren.

Wat kunt u verwachten van uw nieuwe ERP-systeem? Biedt dit hetzelfde als uw huidige oplossing? En wat zijn de risico’s? Voor veel processen geldt dat een maatwerkoplossing lang niet altijd nodig is. Een standaardoplossing werkt vaak beter, kost minder tijd (zowel qua implementatie als qua onderhoud) en is veel goedkoper. Daarom biedt KPMG onder het label Powered Enterprise Solutions een reeds geconfigureerde omgeving aan, onder andere voor het Microsoft Dynamics 365. De oplossing bevat verschillende modules, die u alleen nog maar hoeft te valideren. Zo kunt u met KPMG Powered Finance de prestaties, efficiëntie en waarde van uw financiële processen maximaliseren.

Bij de implementatie van ERP-oplossingen besteden organisaties vaak veel tijd en energie aan maatwerk. Dit komt voort uit de behoefte om te werken met softwarepakketten die precies zijn afgestemd op hun specifieke eisen en wensen. En omdat er oneindig veel mogelijk is op dit vlak, slaan sommige organisaties hierin door. De toegevoegde waarde van al dat maatwerk is per saldo meestal niet zo groot, maar de inspanningen om zo ver te komen zijn dat des te meer: maatwerkimplementaties ontaarden vaak in complexe, tijdrovende trajecten. IT-deskundigen organiseren talloze workshops, interviewen gebruikers, brengen processen in kaart, informeren welke eisen gebruikers aan de applicatie stellen en kunnen dan pas aan de slag.

Hoe uniek zijn uw processen eigenlijk?

Soms is maatwerk echt nodig, of zelfs essentieel. Met name bij processen die bijdragen aan waarde-creatie. Denk aan het betreden van nieuwe markten, de lancering van nieuwe businessmodellen of het uitbreiden van extra distributiekanalen. Maar veel vaker lijken de processen binnen een organisatie erg veel op dezelfde processen bij sectorgenoten. Zoals de flow van de onlineverkoop van een paar sneakers: de order komt binnen bij de webshop, er gaat een (online)factuur uit, de betaling wordt geboekt, de schoenen worden uit een magazijn gehaald, vervoerd en afgeleverd. Wellicht volgt er nog een retourzending wanneer ze niet passen of de klant zich bedenkt. Zo volgen de meeste onlineverkopen dezelfde processtappen. Zo’n proces kunt u uitstekend automatiseren met een standaardoplossing en standaardconfiguratie. Dit geldt, is onze ervaring, voor de meeste bedrijfsprocessen. Door je als organisatie te conformeren aan ‘good practice’ voor uw sector bespaart u als organisatie enorm veel tijd, geld en energie.

Veel kortere implementatietijd

KPMG heeft de belangrijkste processen gestandaardiseerd, vanuit de diepgaande kennis en ervaring binnen sectoren. Onder de noemer KPMG Powered Enterprise Solutions bieden we voor een groeiend aantal sectoren c.q. functies een ge-pré-configureerde omgeving aan. Daarin zijn procesflows, KPI’s, rollen en rechten, benodigde rapportages, autorisaties en controls opgenomen, geheel en al afgestemd op wat in de betreffende sector de normen zijn. Deze zijn ingebouwd als onderdeel van het zogenaamde Powered Target Operating Model, dat we hebben gedestilleerd uit onze ruime ervaringen bij klanten. Door uit te gaan van deze ‘good practices’ kunt u de implementatietijd enorm versnellen. U hoeft immers niet meer na te denken over hoe u wilt dat uw processen lopen; u valideert simpelweg de reeds geconfigureerde processen zoals Powered die voor uw sector aanbiedt. Daarna kunt u direct zien of – en zo ja, in hoeverre – uw huidige processen afwijken van de standaard binnen uw sector. En of dit inderdaad de voor uw organisatie onderscheidende processen zijn.

Veel gemak, lage kosten en een vooraf bekend resultaat

Voor de ERP-oplossing van Microsoft Dynamics 365 is de module Powered Finance als eerste gelanceerd. In dit vakgebied zijn de meeste processen (cijferrapportages, kostenoverzichten, et cetera), rollen en rechten immers standaard. Financiële managers kunnen door te werken met Powered Finance direct hun eigen administratieve en financiële organisatie tegen het licht houden: in hoeverre werken zij volgens de sectorstandaard? Powered Finance biedt daarnaast templates, workshops en trainingen, zodat nieuwe gebruikers makkelijk en snel met deze ERP-oplossing kunnen werken.

Kortom, het werken met Powered Finance biedt uw organisatie gemak, minimale complexiteit, een kortere implementatietijd, tegen relatief lage kosten. Met een vooraf bekend resultaat. Bovendien zijn de risico’s als u kiest voor Powered Finance minimaal: een systeem-upgrade is bij een standaardoplossing geen enkel probleem, maar bij een maatwerkoplossing vaak erg lastig. KPMG ondersteunt u graag bij deze overgang naar Powered Finance, met als motto: maatwerk waar het moet, standaard als het kan.

Tot slot; ontwikkeling van andere Powered-sectoren (bijvoorbeeld HR, supply chain management, CRM, inkoop, productie) is in volle gang. Neem gerust contact op als u hierin geïnteresseerd bent, dan praten we u bij over de laatste status!

Voor meer informatie over Powered Finance neem contact op met Carmen Dijk of Jark Otten.