Deze publicatie verhaalt hoe de maatregelen ten tijde van COVID-19 door cliënten, medewerkers en bestuurders in de gehandicaptenzorg zijn beleefd.

Net als in de rest van de maatschappij zijn ook binnen de gehandicaptenzorg de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-epidemie ingrijpend geweest. De angst voor overdracht tussen de cliënten, de mogelijke uitval van personeel door ziekte, het moeten stoppen van de dagbesteding op externe locaties en het niet meer mogen ontvangen van bezoek hebben grote impact gehad op cliënten, medewerkers en bestuurders. Onderstaande publicatie van KPMG in samenwerking met zes grote organisaties voor zorg, wonen en ondersteuning in de gehandicaptenzorg laat zien hoe de periode van strenge maatregelen door de verschillende organisaties is aangepakt en beleefd.

Drie belangrijke thema's binnen de sector

Om de verhalen te kunnen vertellen, hebben we zes bestuurders en zes medewerkers uit het primaire proces van de organisaties geïnterviewd. De gesprekken geven ons inzichten in drie grote thema's: 

  • De cliënt en zijn specifieke vraag om ondersteuning staan centraal. Zo zien wij dat dagbesteding op een externe locatie niet voor alle cliënten geschikt is, omdat het veel prikkels en onrust met zich meebrengt.
  • Heldere kaders en directe communicatie(lijnen) geven medewerkers de ruimte hun om hun professionele verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Vanuit de eigen professionaliteit worden oplossingen gevonden die beter aansluiten bij de behoefte van de individuele cliënt; zorgmedewerkers kennen hun cliënt en zijn/haar verwanten immers het best!
  • Geven en krijgen van vertrouwen leidt tot minder administratieve lasten ter verantwoording van de geleverde zorg en tot meer tijd die de zorgprofessional kan inzetten voor de cliënt. Ten tijde van de COVID-19-maatregelen kregen de zorgorganisaties het vertrouwen van de financiers dat de financiële middelen op de beste manier werden ingezet, ten behoeve van de cliënt. Het is belangrijk om met elkaar het gesprek te blijven voeren over hoe we dit vertrouwen kunnen behouden; om niet terug te vallen in overmatige controles en een te hoge mate van veronderstelde beheersbaarheid van zorg.

Interne sturing is externe verantwoording

Deze publicatie geeft een mooi beeld van hoe de interne sturing werkt, ook in tijden van crisis, om de beste zorg voor de cliënt te leveren. Door kwaliteit van zorg, medewerkers, middelen en kwaliteit van toezicht en bestuur op de voorgrond te laten staan en door middel van dialoog te leren van elkaar, om dagelijks te verbeteren. Verantwoording van zorg moet aansluiten bij de interne sturing van de verschillende organisaties, met vereenvoudiging, minder diversiteit in controles en verminderde administratieve lasten tot gevolg.

Deze ambitie maken de zes organisaties waar in het 'Experiment vernieuwend verantwoorden'. Voor meer informatie over deze publicatie of het experiment kunt u contact opnemen met

Marijke Ploegman                                                    Anna van Kleef

Director Health, KPMG Advisory N.V.                     Manager Health, KPMG Advisory N.V.

ploegman.marijke@kpmg.nl                                   vankleef.anna@kpmg.nl