Hebt u op dit moment al een beschikbare premieregeling en gaat u niet over naar de collectieve premieregeling (het nieuwe pensioencontract)? Dan kunt u dit onderdeel met een gerust hart overslaan. Het reeds opgebouwde pensioenkapitaal en het in de toekomst op te bouwen pensioenkapitaal van uw werknemers worden bij elkaar gehouden in één persoonlijke pensioenpot. In alle andere situaties is het wel belangrijk om verder te lezen, zodat u weet wat er gebeurt met de pensioenaanspraken en –rechten die uw werknemers al hebben opgebouwd.

In de pensioenwereld gebruiken we geregeld de term 'invaren'. Dit betekent het omzetten van het reeds opgebouwde pensioen onder het huidige pensioencontract naar een pensioen waarop de spelregels van het nieuwe pensioencontract van toepassing zijn. Invaren heeft belangrijke voordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitvoering van uw pensioenregeling en de communicatie en uitlegbaarheid aan uw werknemers. Er is dan sprake van één pensioenpot waarop één set spelregels van toepassing is.

De keerzijde van invaren is dat dit zal leiden tot wijzigingen in het reeds opgebouwde pensioen. Dat speelt met name als u nu een eindloon- of middelloonregeling hebt en straks moet overstappen naar een premieregeling. Bij invaren wordt het opgebouwde, schijnzekere pensioen waar de beleggingsrisico's primair bij de pensioenuitvoerder of werkgever liggen omgezet naar een onzekerder pensioen waarbij werknemers zelf de beleggingsrisico's dragen.

De hoofdregel voor pensioenregelingen bij pensioenfondsen is dat het opgebouwde pensioen wordt ingevaren in het nieuwe pensioencontract. Hiervan kan afgeweken worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. het invaren leidt tot onvoldoende evenwichtige uitkomsten voor deelnemers en andere belanghebbenden. Voorbeelden waarbij dit kan spelen zijn werkgevers met een eindloonregeling of werkgevers die een bijstortingsverplichting hebben; en
  2. er is overleg met en akkoord van werknemersvertegenwoordiging en pensioenuitvoerder over het niet-invaren.

Voor pensioenregelingen bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen geldt dat in beginsel niet zal worden ingevaren.

Hebt u een kompas nodig bij de vraag of invaren in úw situatie tot voldoende evenwichtige uitkomsten voor deelnemers en andere belanghebbenden leidt? Wij staan klaar om u erdoorheen te loodsen.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail