Onze laatste (fysieke) bijeenkomt met toezichthouders, bestuurders, leden van de raad van advies en ‘eigenaren’ van zbo’s was in oktober 2019. We gingen zoals gebruikelijk in gesprek over voor hen relevante onderwerpen. Op 3 oktober 2019 vond dit treffen voor de zevende keer plaats. Die editie had als thema ‘Algoritmen en ethiek bij zbo’s’.

Voorgaande jaren stonden in het teken van:

  • 2013 ‘De effecten van de herpositionering van zbo’s’
  • 2014 ‘Status quo en governance als gevolg van de herpositionering’
  • 2015 ‘De maatschappelijke waardebepaling van zbo’s’
  • 2016 ‘De effecten van digitalisering op zbo’s’
  • 2017 ‘Cyber’
  • 2018 ‘Leiderschap bij disruptieve transities van zbo’s’.

De lijn in de thematiek van voorgaande jaren laat zien dat zbo’s en hun omgeving volop in beweging zijn: ze bezinnen zich op hun positionering en maatschappelijke waarde, ze proberen betekenis te geven aan de digitalisering in al haar facetten. Wat dat betreft verschillen zbo’s niet zo veel van andere organisaties. Zbo’s hebben nu – en in de toekomst – veel te maken met de inzet van technologie, niet alleen in de bedrijfsvoering maar juist ook in hun primaire processen. Een mooi moment dus voor een goed gesprek over welke dilemma’s de komst van kunstmatige intelligentie en algoritmen met zich meebrengen. Specifiek bespraken we tijdens deze oktober bijeenkomst de sterke opkomst van algoritmen, de daarmee gepaard gaande ethische dilemma’s en de rol die de toezichthouder daarbij speelt.

Van big data naar ethiek

Diverse specialisten op bovengenoemde gebieden lieten hun licht schijnen over deze onderwerpen, waarbij de deelnemers via een vooraf ingevulde enquête hun input gaven. Sander Klous, hoogleraar Big Data Ecosystems aan de UvA en partner Data & Analytics bij KPMG, gaf vanuit de toegepaste wetenschap zijn blik op maatschappelijk
verantwoorde toepassing van algoritmen. In aanvulling daarop gaf Muel Kaptein, partner KPMG en professor bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit en auteur van meerdere boeken op dit gebied, zijn visie op het nieuw te ontginnen terrein van ethische aspecten in algoritmen. Om een en ander ook rechtstreeks vanuit zbo-hoek te belichten interviewde KPMG-partner Wim Touw Tjark Tjin-A-Tsoi over de dilemma’s die hij ervaart vanuit zijn verantwoordelijkheid als - toenmalig - directeurgeneraal van het CBS (tot 31 maart 2020).

Graag hadden wij u alvast willen uitnodigen voor de achtste bijeenkomst op donderdag 1 oktober a.s. Als gevolg van de uitbraak van het COVID- 19-virus hebben wij echter de keuze gemaakt om het dit jaar anders te organiseren. Wij nodigen u graag uit voor een digitale interactieve sessie op donderdag 1 oktober a.s.. Tijdens deze sessie worden actuele thema’s van bestuurders en toezichthouders van ZBO’s behandeld.