Het kabinet en het RIVM moeten duidelijk zijn over de strategie die zij bij COVID-19 willen volgen. Het kabinet hanteert vooral het begrip ‘maximale controle’ als het gaat om het indammen van het coronavirus, terwijl zowel het RIVM als de GGD’s in verschillende interviews en gezien  suboptimale opzet van het testen en bron- en contactonderzoek, lijken vast te houden aan de strategie van het opbouwen van groepsimmuniteit.

“Een indamstrategie biedt vergeleken met groepsimmuniteit echter significante voordelen voor zowel economie als volksgezondheid”, zegt David Ikkersheim, arts, bedrijfskundige en partner bij KPMG. Ikkersheim: “Een indamstrategie levert  tot 2022 een bedrag van € 123 miljard op voor de Nederlandse economie. Dit staat gelijk aan 3,1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2022. Als andere Europese landen ook meedoen met deze strategie loopt dit nog veel verder op. Ook voorkomen we met een indamstrategie mogelijk zo’n 50.000 COVID-19 doden.”

Onderzoek VU en KPMG

In de onderstaande  publicatie onderzoeken KPMG en de Vrije Universiteit de voor- en nadelen van beide strategieën. Hieruit blijkt onder meer dat de huidige test en bron- en contactopsporing waarschijnlijk onvoldoende is om een indamstrategie (Rt <1) te bewerkstelligen. Xander Koolman, gezondheidseconoom bij de Vrije Universiteit: “De huidige opzet levert een daling van het reproductiegetal van 0,15 op, terwijl met het door ons voorgestelde protocol het reproductiegetal met 0,40 daalt. Daarmee kun je duurzaam onder de 1 zitten en zou het virus tot enkele besmettingen per dag terugbrengen. Dit is de beste manier om eventuele toekomstige lockdowns te voorkomen, en het consumenten en producentenvertrouwen terug te winnen”. 

Koolman constateert dat met het huidige aantal van slechts enkele honderden besmettingen per dag Nederland nú een eenmalige kans heeft om de indamstrategie een succes te maken: “Hierbij is wel een aantal acties noodzakelijk. Het Kabinet, het RIVM en het OMT moeten zich voluit uitspreken voor een indammingsstrategie, ook wel ‘containment’ genoemd. Dat is een strategie waarmee het reproductiegetal duurzaam onder de  1 blijft. Belangrijke kanttekening hierbij is dat het gaat om een doelstelling en geen resultaatsverplichting. Hiervoor zijn de onzekerheden rondom het virus simpelweg te groot. Daarnaast gaat Nederland door met het stap voor stap openen van de economie conform de routekaart van het kabinet.”

Aanscherpen bron- en contactonderzoek

Volgens Ikkersheim is het van belang dat het RIVM het test en bron- en contactonderzoek protocol aanscherpt. Ikkersheim: “Testen moeten realtime online worden ingepland in plaats van via een telefoonnummer. Ook moeten testuitslagen sneller beschikbaar komen, binnen 24 uur, of liever nog binnen 8 uur zoals in andere landen. Van groot belang is ook dat er een uitgebreide informatiecampagne voor publiek en werkgevers wordt opgezet om het belang van testen – juist ook bij lichte klachten - te onderstrepen. En het totale bron- en contactonderzoek moet binnen vier dagen na het aanvragen van de test zijn afgerond en er moet ingezet worden op het opsporen van minimaal 80% van de contacten.”

In deze publicatie beschrijven we in detail wat de effecten zijn op de economie en volksgezondheid en de voor- en nadelen van beide strategieën. De strategiekeuze  heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving de komende jaren. KPMG en de VU dragen met deze publicatie feiten en nieuwe perspectieven aan voor deze ‘indam’ strategie.

Op donderdag 4 juni is de motie “Nut en noodzaak coronamaatregelen” unaniem aangenomen in de Tweede Kamer die het kabinet verzoekt bevindingen en resultaten van de maatregelen die sinds de uitbraak van corona zijn genomen te bestuderen. Ikkersheim en Koolman roepen de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat bovenstaand perspectief wordt betrokken in dit onderzoek.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met dr. David Ikkersheim, partner bij KPMG Health.