Na de onverwachte schok van de gezondheidscrisis die door Covid-19 is ontstaan, wordt ook de enorme impact van Covid-19 op verschillende sectoren van de economie steeds duidelijker. Momenteel wordt in Nederland de intelligente lockdown afgebouwd. Een hoopvolle ontwikkeling die zorgt voor een toenemende maatschappelijke en economische activiteit, en daarmee resulteert in een herstel van de mobiliteit naar het normale niveau. Deze toenemende mobiliteit kent echter op de lange termijn de nodige uitdagingen, met name in het regionale vervoer. De komende periode kent nog veel onzekerheid. Belangrijke vragen daarbij zijn of mensen in dezelfde mate blijven thuiswerken. En of het lukt het om reizigers en hun reizen te spreiden over de dag. Maar op basis van ervaringen uit het verleden (die geen garantie bieden voor de toekomst) verwacht KPMG dat Covid-19 mogelijk blijvende gevolgen zal hebben voor trein en auto op regionaal niveau en bij ongewijzigd beleid een (semi-)permanente verschuiving van trein naar de auto. Dit artikel beschrijft de uitdagingen en oplossingsrichtingen die KPMG ziet op het gebied van regionale mobiliteit (reisafstanden van meer dan 20 kilometer), waar trein en auto de dominante vervoersmiddelen zijn.

Tom Hesselink

Partner Deal & Growth strategy

KPMG Nederland

E-mail