De 'DilemmApp'

Trainingen op het gebied van ethiek en compliance bestaan doorgaans uit interactieve dilemmatrainingen of e-learnings. Deze trainingen kunnen tijdrovend en arbeidsintensief zijn. Daarnaast kan de effectiviteit ervan uitgewerkt zijn of kan de organisatie er nog niet aan toe zijn. KPMG biedt daarom ook de 'DilemmApp' aan, een eigentijdse en verfrissende digitale methode om ethiek en compliance op een speelse, confronterende en kostenefficiënte wijze onder de aandacht van leidinggevenden en medewerkers te brengen.

Wat is een dilemma?

Soms kunnen goede mensen in problemen komen omdat zij een verkeerde keuze maken in een "lastige situatie". Deze moeilijke situaties kunnen plaatsvinden wanneer tegenstrijdige belangen op het spel staan, zoals persoonlijke belangen versus organisatorische belangen of persoonlijke belangen versus maatschappelijke belangen. We noemen deze moeilijke situaties dilemma's.

Vaak denken mensen dat ze geen dilemma's hebben in hun werk en dat, wanneer ze worden geconfronteerd met een dilemma, het gemakkelijk is op te lossen. Ze hebben het mis... Het eerste probleem is dat mensen een bepaalde situatie niet altijd als een dilemma herkennen. Het tweede probleem is dat ze proberen een snelle oplossing te vinden voor hun morele probleem en uiteindelijk de verkeerde keuze maken.

Het kan gaan om allerlei soorten dilemma's waaronder veiligheidsdilemma's, belangenverstrengeling, fraude, samenwerking in teams, omgang met leidinggevenden, omgang met vertrouwelijke data, het maken van fouten, geruchten en loyaliteitsdilemma's.
 

Wat doet de DilemmApp

De DilemmApp is een innovatieve, prikkelende en toegankelijke methode om het bewustzijn en inzicht van uw medewerkers (inclusief leidinggevenden) ten opzichte van ethiek en compliance te vergroten, door hen regelmatig een dilemma voor te leggen waarbij zij vervolgens een keuze moeten maken:

 1. Op elk mogelijk moment kan er door het bedrijf een nieuw dilemma aan de app worden toegevoegd.
 2. Gebruikers van de app ontvangen een pushnotificatie op hun mobiele telefoon dat er een nieuwe dilemma is toegevoegd.
 3. Gebruikers maken een keuze uit de vier keuzemogelijkheden bij het dilemma. Het is mogelijk de functie in de app toe te voegen dat zij vervolgens hun gegeven antwoord kunnen vergelijken, en daarover via de reactiemogelijkheid kunnen discussiëren met collega's. Ook kan de gebruiker een score en feedback over de gemaakte keuzes ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een profiel dat wordt samengesteld op basis van het invullen van meerdere dilemma's.
 4. Vanuit de organisatie kunnen de geanonimiseerde geaggregeerde antwoorden en reacties worden gemonitord.
 5. Via een slotconclusie kan het dilemma (bijvoorbeeld na een week) worden gesloten en kan er een nieuw dilemma worden geplaatst.
   
Infographic dilemma app

Voor wie is de DilemmApp ontworpen

Alle organisaties die op een toegankelijke manier meer aandacht aan ethiek en compliance willen besteden.

Voordelen voor medewerkers:

 • Gebruikers van de DilemmApp blijven volledig anoniem
 • Prikkelt op een laagdrempelige wijze de bewustwording en oordeelsvorming door het maken van keuzes 
 • Geeft inzicht in de (geaggregeerde) keuzes van collega's ten opzichte van de dilemma's
 • Biedt de kans om over ieder dilemma in discussie te gaan met andere gebruikers
 • Presenteert scores op drie niveaus: persoonlijk belang, organisatorisch belang en maatschappelijk belang. 
 • Geeft de mogelijkheid om eigen dilemma's te delen
 • Zowel beschikbaar voor iOS (iPhone) als Android-telefoons


Voordelen voor (het management van) de organisatie:

 • Vormgeving, inhoud en scoringsmethodologie (bijvoorbeeld langs kernwaarden van uw organisatie) kunnen worden afgestemd op de behoeften van uw organisatie
 • Via een web-applicatie kan per dilemma op geaggregeerd niveau worden gemonitord hoeveel medewerkers een dilemma hebben beantwoord, en voor welke opties zij hebben gekozen 
 • Het is mogelijk medewerkers een inlog te verstrekken, waarna voor verschillende variabelen (dus bijvoorbeeld land en functie) kan worden gemonitord hoe wordt geantwoord
 • In de dilemma's kan worden ingespeeld op de actualiteit of andere relevante onderwerpen zoals mensenrechten, security awareness, risicobewustzijn, social distancing etc.
 • Er zijn allerlei opties beschikbaar, zoals het toevoegen van individuele feedback of een assessment
 • De app kan in specifieke periodes in het teken staan van bepaalde thema's 
 • De organisatie kan de resultaten analyseren en mogelijke risico's in kaart brengen
   
Paul Hulshof

Director Forensic

KPMG Nederland

E-mail