​Per 21 mei 2020 is de vijfde anti-witwasrichtlijn 2018/843 (AMLD5) geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten om hun wetgeving op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme aan te passen in lijn met de richtlijn.

De belangrijkste wijzigingen in de Wwft hebben betrekking op virtuele valuta, maatregelen met betrekking tot hoog risico derde landen, anonieme prepaidkaarten en informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Vereisten ten aanzien van het registreren van informatie over uiteindelijke belanghebbenden en het Verwijzingsportaal Bankgegevens worden in andere wetten geïmplementeerd. Onze brochure geeft inzicht in de nieuwe wettelijke vereisten en acties die instellingen moeten ondernemen om deze vereisten te implementeren in hun beleid, procedures en processen.

Download onze brochure of neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Leen Groen, Renske van Hooff of Evelyn Bell.