Veel organisaties vinden het belangrijk het bewustzijn rond dilemma's te vergroten. Dat doe je door de bespreekbaarheid ervan te stimuleren. De DilemmApp, die KPMG sinds vijf jaar aanbiedt en die al ruim 25.000 gebruikers kent, is precies met dat doel ontwikkeld; juist nu we massaal thuiswerken een uitstekend middel om met elkaar in gesprek te blijven over dilemma's op het werk.

Moeilijke situaties doen zich voor als er tegenstrijdige belangen op het spel staan, zoals persoonlijke belangen versus organisatiebelangen of persoonlijke belangen versus maatschappelijke belangen. Bij dilemma's is er geen sprake van een 'goed' of 'fout' antwoord, maar hangt jouw keuze af van de organisatie waarvoor je werkt, de sector waarin je actief bent, de situatie op het moment zelf en wat jij zelf belangrijke principes vindt. Het toelichten en bespreken van jouw keuze en die van een ander leidt tot meer inzicht, bewustzijn en onderling begrip. Om daarbij te helpen heeft KPMG de DilemmApp ontwikkeld.

De DilemmApp is een innovatieve, prikkelende en toegankelijke methode om medewerkers anoniem en veilig via hun smartphone op dagelijkse of wekelijkse basis een dilemma voor te leggen waarbij zij vervolgens een keuze moeten maken. De voor de organisatie op maat gemaakte app legt organisatiespecifieke dilemma's aan de medewerkers voor. Medewerkers zien hoe zijzelf en hun collega's op de dillema's reageren en ontwikkelen een persoonlijk profiel na het invullen van verschillende dilemma's. Ook kunnen zij eigen dilemma's insturen.

Onze ervaring leert dat de app een laagdrempelige en leuke manier is om onderwerpen als integriteit, privacy en veiligheid levend te houden in een organisatie. Ten opzichte van eenmalige e-learnings of (fysieke) sessies worden medewerkers het hele jaar door geprikkeld en hebben zij de vrijheid om zelf te kiezen wanneer zij ermee aan de slag gaan. De app biedt ook de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit. Zo kunnen organisaties juist in deze tijden van thuiswerken en sociale distantie met hun mensen in gesprek blijven over dilemma's.

De app biedt haar gebruikers meer inzicht in en bewustzijn van dilemma's en risico's op het werk. Dit vergroot de openheid in een organisatie en op die manier draagt de app bij aan het versterken van de organisatiecultuur. Een goede organisatiecultuur leidt volgens de recente Trust Barometer 2020 tot minder incidenten, een grotere medewerkersbetrokkenheid, meer innovatie en een beter imago.

Meer informatie of in contact komen met een expert rondom de Dilemma App? Neem contact op met Paul Hulshof, senior manager Forensic. Hij geeft graag antwoord op alle mogelijke vragen.