Auteurs

Een overstap naar de cloud vergt andere vaardigheden van uw medewerkers. Welke nieuwe rollen ontstaan er? Wat zijn de valkuilen? Zorg dat u dit borgt in uw reis naar de cloud.

De reis naar de cloud vraagt om veranderingen op organisatorisch vlak. Want, zijn uw medewerkers klaar voor de cloud? Het Target Operating Model van KPMG vormt de kapstok waarmee u kunt bepalen hoe u uw organisatie in de cloud dient 'te hangen'. Dit model bekijkt de cloudtransformatie langs zes assen:

  • Organisatie & Governance: Welke mensen hebben we nodig? Naar wie rapporteren ze?
  • Sourcing: Welke contracten sluiten we af, welke impact heeft dat en hoe gaan we met leveranciers om?
  • Performance Management: Welke KPI's formuleren we? Hoe gaan we succes meetbaar maken?
  • Capabilities, Diensten & Processen: Met welke werkprocessen gaan we onze organisatie inrichten?
  • Technologie: Voor welke technologie kiezen we, passend bij onze businessdoelstellingen.
  • Mensen & Vaardigheden: Welke functionarissen heb ik nodig, met welke skills en vaardigheden?

Fundament

Laten we op die laatste as wat dieper ingaan. Het cloudtransformatieproces vraagt om andere competenties van uw medewerkers, in andere of nieuwe rollen. Hoe eerder dit inzichtelijk is, hoe eerder u kunt beginnen met het ontwikkelen van die competenties bij uw huidige medewerkers of met het aanstellen van nieuwe, of inhuren van tijdelijke medewerkers.

Het fundament is dat uw medewerkers basisvaardigheden op het gebied van IT bezitten. Veel van deze vaardigheden vormen een belangrijke basis die kan worden verrijkt met specifieke cloudvaardigheden. We zien dit ook aan het trainingspalet van de grote cloudleveranciers. Zij benaderen hun cursussen vanuit de essentiële skills voor cloudcomputing, en bouwen vervolgens voort op specifieke onderwerpen zoals netwerken, beveiliging of identiteitsmanagement in de cloud. Uiteraard is de techniek als fundament belangrijk, maar vlak de impact van niet-technische vaardigheden niet uit. Wat betekent het als ik een bepaalde dienst gebruik? Hoe ga je om met kosten in de cloud? Wie bewaakt de controle op deze clouddienst? Deze 'zachte' kant komt in een training vaak niet voorbij.

Nieuwe skills

Vanuit die basisvaardigheden dienen zich andere competenties aan die nodig zijn. We zien dat er functies in organisaties ontstaan waar simpelweg 'cloud' voor wordt geplakt: cloudexpert, cloudarchitect, cloud security manager. Oude functies in een nieuw jasje, zou u kunnen zeggen. Maar we zien ook volledig nieuwe functies ontstaan. Een cloud automation engineer bijvoorbeeld, die zich bezighoudt met het automatiseren van cloudoplossingen. Of een cloud privacy officer; het privacy-aspect krijgt immers meer aandacht. In de oude situatie wist u waar de data – al dan niet fysiek – stond. Dat is in de cloud natuurlijk totaal anders.

Tot slot zien we de opkomst van een cloud finance expert, die cloudcomputing snapt en weet welk effect dat heeft op de cashflow in de organisatie. De cloud heeft de belofte om goedkoper te zijn, maar dat is niet het geval als de reis naar de cloud niet goed wordt aangevlogen [zie blog 'Vijf valkuilen op weg naar de cloud']. Voor sommige skills en vaardigheden geldt dat het helpt als die van buitenaf worden aangetrokken. Een echt goede cloudarchitect of cloud automation engineer, dat ben je niet zomaar.

Doelstellingen

Een blauwdruk van hoe een organisatie qua medewerkers ingericht moet worden is er niet. Dat is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het bedrijf. De adoptie van nieuwe applicaties zien we vaak niet als probleem. De cloud is in heel veel gevallen niet anders dan een service in een datacenter. Daar merkt een applicatie-eigenaar uiteindelijk niet zoveel van. Wat wel een valkuil is, is dat traditionele IT-afdelingen bestaan uit mensen die de cloud wel snappen, maar niet zo goed zijn in het intern overtuigen van de juiste mensen dat de cloud een goed idee is voor de langere termijn.

Daar hangt aan vast dat u eigenlijk zo snel mogelijk uw clouddoelstellingen en uw businessdoelstellingen dient te koppelen. Die bepalen welke skills u nodig hebt en hoe u uw organisatie inricht. Stel dat uw business-doelstelling is dat u de goedkoopste in de markt wil zijn, dan zal de cloud daaraan bij dienen te dragen. En dan ligt de focus niet alleen op goede technici, maar ook op mensen die snappen wat de cloud aan impact heeft op financieel gebied.

KPMG wordt in veel gevallen gevraagd om de regierol bij transformaties op zich te nemen. Wij kunnen daarmee het hele proces uitvoeren en sturen. We hebben kennis van processen in uw organisatie en begrijpen hoe diverse afdelingen werken; onze experts zij continu bezig met het optimaliseren van processen bij organisaties. 

Meer informatie

Meer informatie of in contact komen met een KPMG cloudexpert? Neem contact op met Guido Soonius, senior manager Digital Strategy of Elwin Bilkert, senior manager Digital Transformation & Cloud.