Begin dit jaar heeft SAP de supportdeadline voor de SAP Business Suite, waar ook SAP ECC bij hoort, verlengd naar 2027 (en onder voorwaarden zelfs tot 2030). Dit lijkt op het eerste gezicht een mooie gelegenheid uw plannen rondom S/4HANA even op een lager pitje te zetten. Maar ons advies is: wacht juist niet te lang.

S/4HANA is sinds 2015 op de markt en moet worden gezien als het nieuwe ERP van SAP gebaseerd op moderne IT-technologie. De beoogde voordelen voor organisaties zijn groot. Door een flexibelere architectuur, betere connectiviteit, realtime inzicht in informatie en verbeterde gebruiksvriendelijkheid is het doel dat organisaties zelf veel wendbaarder worden, bijvoorbeeld om met nieuwe businessmodellen makkelijker in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Omdat S/4HANA ontworpen is om te gebruiken met best practices is het uitgangspunt dat harmonisatie en versimpeling van processen en systeeminrichting zorgen voor meer efficiëntie en kostenvoordelen. Vanzelfsprekend alleen als u de migratie niet slechts ziet als een IT-project. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de KPMG Powered Enterprise-aanpak of het opstellen van uw S/4HANA-visie en -migratieplan?

Neem dan contact op met Roeland van den Heuvel.

Wanneer naar S/4HANA?

Met de nieuwe deadline geeft SAP nog wel even ondersteuning op SAP ECC en dus hebben organisaties in feite nog ruim de tijd om over te stappen. Maar is het ook slim om tot het laatste moment te wachten? "Dat hangt van verschillende factoren af", zegt Roeland van den Heuvel, SAP-specialist bij KPMG en al bijna 20 jaar betrokken bij visievorming, ontwerp, optimalisatie en compliance voor organisaties die gebruikmaken van SAP. "Het begint met een businesscase. Hoe gaat S/4HANA u helpen uw strategische doelen te bereiken en welke voordelen zijn er te behalen? Zowel op operationeel niveau – denk daarbij aan lagere beheerkosten en hogere efficiency – als op meer strategisch niveau, zoals een snellere time-to-market. Bij een positieve businesscase geldt natuurlijk hoe eerder je migreert hoe eerder je profiteert van de verwachte voordelen. Daarnaast moet ook worden gekeken naar de haalbaarheid. Deze is erg afhankelijk van beschikbare resources, budget en de verwachte verandercapaciteit. Hierbij speelt bijvoorbeeld mee welke andere projecten er al lopen of gepland staan. In sommige situaties kan het ook zijn dat niet de businesscase, maar veel meer de noodzaak leidend is. Denk hierbij aan de hoeveelheid problemen die u ervaart in uw huidige manier van werken. Het is van belang om dit inzicht helder te krijgen en ons advies is dan ook om tijdig te starten met het definiëren van uw visie op S/4HANA en dit door te vertalen naar een migratieplan."

Powered Enterprise

De overgang naar S/4HANA is niet alleen een IT-aangelegenheid maar bij uitstek de kans om ook uw processen en ERP-landschap nog eens tegen het licht te houden. S/4HANA is ontworpen om te gebruiken met best practices en alleen waar echt nodig daar vanaf te wijken. Met S/4HANA neem je ook zo veel mogelijk afscheid van de lappendeken aan ERP-systemen en maatwerkoplossingen waar veel bedrijven nu nog mee werken. Door over te stappen op de standaard en het landschap verder te vereenvoudigen haalt u meer uit uw investering.
Een migratie naar S/4HANA duurt wel enkele maanden en soms zelfs enkele jaren, afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. "Een transformatie naar een nieuw ERP-pakket is iets anders dan een update. Het is een proces dat veel aandacht vraagt en waar je op tijd mee moet beginnen, zeker indien het gekoppeld wordt aan de genoemde businesstransformatie", zegt Van den Heuvel. Maar er is gelukkig wel een manier om het sneller te doen. KPMG heeft de Powered Enterprise-methodiek ontwikkeld waarmee de overgang naar S/4HANA wel 25% sneller verloopt.

Van den Heuvel: "Powered Enterprise bevat naast een gestructureerde methodiek en tools om te migreren ook de daadwerkelijke best practice-inhoud voor uw processen. Deze best practice-inhoud spiegelen we aan uw situatie en in de praktijk blijkt dan dat vaak wel 80% van de standaard toegepast kan worden. Dit scheelt veel tijd in ontwerp, bouw en testen. Daarnaast bevat Powered Enterprise niet alleen de processen zelf, maar ook de gerelateerde best practices rondom stamgegevens, controls, rapportages, rollen en verantwoordelijkheden en relevante Fiori apps. Hiermee haalt u dus in één keer een volledig best practice besturingsmodel in huis waar in de traditionele aanpak nog veel tijd aan besteed moet worden."

Wendbaar en concurrerend met S/4 HANA

Dat de digitale revolutie bedrijven en werkprocessen de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, staat niet ter discussie. SAP heeft S/4HANA vanuit dat idee ontwikkeld. Het ERP-systeem maakt het mogelijk om toekomstige ontwikkelingen snel in processen en rapportages te verwerken en is gebouwd om het digitale hart van organisaties te zijn. Dit betekent onder meer dat communicatie met andere (cloud)applicaties soepel verloopt. Ook zijn connecties met klant- en leveranciersystemen eenvoudiger te realiseren. 

Bent u klaar voor de volgende stap in uw ERP-transitie?

Veel organisaties staan op het punt hun ERP-landschap te transformeren. Soms is deze transformatie puur IT gericht, meestal is er ook een business component in meegenomen, maar altijd is de transformatie gericht op het verkrijgen van meerwaarde uit ERP.

Tegelijkertijd zien we dat organisaties moeite hebben om beslissingen te nemen rondom een ERP-transformatie. Ze raken verstrikt in de grote hoeveelheid informatie, er moet rekening worden gehouden met de visies van de diverse belanghebbenden en vaak mist er simpelweg een goede structuur om te komen tot een plan dat niet alleen werkt, maar ook brede acceptatie heeft in de organisatie.

Dit is waar de KPMG ERP-Strategie sessie u meer richting kan geven met betrekking tot een ERP-transformatie.

Als u meerdere van onderstaande onderwerpen herkent, dan is een KPMG ERP-Strategie sessie aan te raden:

  • Harmoniseren en standaardiseren van processen
  • ‘Verplichte’ migratie van SAP S/4HANA voor 2027
  • Integratie/separatie van bedrijfsonderdelen
  • Definiëren van een businesscase/verandercase
  • One Company-strategie en globale ERP-templates
  • Digitalisering van supply chain en financiële functie
  • Definiëren van een overkoepelende roadmap en plan
  • Migratiekeuze voor greenfield, bluefield of brownfield

Gerelateerde content