Wie de cloud succesvol in de organisatie wil laten landen, ontkomt niet aan het formuleren van een heldere route. Een businesscase vormt daarvoor een goede basis. Om besluitvorming te staven, maar zeker ook om op KPI’s te sturen.

De traditionele benadering van een businesscase roept vaak financiële associaties op, maar in de loop der tijd is de functie van een businesscase veranderd. Het is een instrument geworden. Een goed onderbouwde businesscase is een document om de reis naar de cloud te sturen en valideren. Juist ook over een langere termijn.

Een businesscase is een middel om naar het complete proces richting de cloud te kijken. Natuurlijk, het dient helder te zijn over de kosten en de baten van dat proces. Maar u dient er ook goed van doordrongen zijn hoe u meet of de cloudmigratie succesvol is of wordt. Op welke KPI's gaat u sturen? Door deze informatie aan uw businesscase toe te voegen, wordt het in feite een blauwdruk van hoe de migratie moet verlopen: een roadmap om te sturen, om prioritering aan te brengen en bepaalde aannames te valideren.

Wat is flexibiliteit?

Het antwoord op deze vraag illustreren we graag aan de hand van een voorbeeld. Recentelijk zijn we gestart met de cloudtransformatie bij één van onze klanten. Eerst hebben we gezamenlijk de cloudstrategie geformuleerd, met daarin meetbare KPI's om de waarde van de cloud te kunnen kwantificeren. "We willen flexibel zijn. We willen sneller zijn", zijn twee typische doelstellingen bij een cloudtransformatie. Maar waar hebben we het dan precies over? Hoe definiëren we flexibiliteit? Wat is snelheid?

Over die begrippen zijn we in gesprek gegaan. Flexibiliteit betekent voor deze klant dat zij sneller nieuwe producten en diensten aan hun klanten kunnen aanbieden en dat alle applicaties daarop ingericht zijn. Traditionele applicaties zijn vaak te statisch en niet makkelijk aan te passen, waardoor dit soort wijzigingen lang duren. Met nieuwe, op cloudtechnologie gebaseerde applicaties duurt het aanbrengen van een wijziging in het assortiment nu niet meer twee weken, maar één week. Een wereld van verschil, met vele voordelen. Zoals een week lang meer omzet. Dit onderschrijft de businesswaarde van een nieuwe applicatie. Andere applicaties kunnen efficiënter worden ingezet doordat deze automatisch kunnen af- en opschalen op basis van het daadwerkelijke gebruik.

Tot in detail

Maar daarmee is een businesscase nog niet onderbouwd. Een businesscase moet de cloudtransformatie onderbouwen met financiële, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Hierin zijn de aannames bepalend. Daarop kan gestuurd worden. We kijken naar aantal applicaties, het gebruik en de businesswaarde. Als het om kosten gaat; wat zijn de huidige kosten? Wat gaat het in de nieuwe situatie kosten? Als het oude systeem 100.000 euro per maand kost, en het nieuwe 50.000 euro, dan is dat een halvering van de kosten. Maar als de initiële investering voor de cloudmigratie 2 miljoen euro bedraagt, dan is de return on investment (ROI) lastig te behalen.

Voor de CIO is een businesscase een mooi stuur in de route naar de cloud en digitale transformatie. Hij heeft daarmee alle informatie die nodig is om keuzes te maken. Daarnaast is het een belangrijk instrument in de communicatie. Naar de raad van bestuur maar ook naar de rest van de organisatie. Win-win-win dus. Meer weten over een goed doordachte businesscase? We gaan graag met u in gesprek.

Meer informatie? Neem contact met mij op

Johan Noltes

Manager, Digital Transformation

KPMG Nederland

E-mail