close
Share with your friends

Organisaties die naar clouddiensten willen migreren, gaan vaak enthousiast van start en zetten doelgericht koers naar de cloud. Vaak zien we dat daarin te grote stappen gezet worden. Veel organisaties lopen daardoor vroegtijdig vast, of benutten niet alle kansen die een cloudmigratie biedt. We benoemen vijf valkuilen. En hoe u die uit de weg kunt ruimen.

1. Een cloudstrategie ontbreekt

Vaak zijn de drijfveren om naar clouddiensten te migreren vooraf niet concreet genoeg benoemd. Organisaties zeggen naar de cloud te willen om goedkoper, sneller, flexibeler en/of veiliger te werken. De definitie van deze drijfveren moeten concreet worden benoemd om een heldere doelstelling en strategie te kunnen formuleren. Want wat is bijvoorbeeld 'goedkoper'? Wat kosten de applicaties nu? En hoe definieert u 'flexibiliteit'? Hoe meet u dat? Hoe flexibel is de organisatie nu? Hoe flexibel moet het worden en wat gaat dat dan opleveren? Dit zijn niet heel ingewikkelde vragen. Maar het antwoord is dikwijls: 'Geen idee, goede vraag'. Moet u ook het antwoord schuldig blijven op deze vragen? Dan bent u dus geen uitzondering. Cloudmigraties worden vaak gezien als IT-vraagstukken, waardoor er niet voldoende overzicht bestaat.

Door een cloudstrategie te formuleren, weet u waarom u stappen zet naar het gebruik van clouddiensten. Hiermee blijkt de cloud ook een katalysator om uw organisatie transparanter en beter te maken. Door aan de start van de cloudtransformatie uw cloudstrategie nauwkeurig te bepalen, gaat u ook uw organisatie nauwkeurig analyseren. Hiermee betrekt u meer afdelingen van uw organisatie waar u anders door was gegaan op uw huidige koers. U creëert transparantie door de business te betrekken bij de vraag: waarom doen we dit en welke doelen streven we na?

2. De businesscase is nog niet goed onderbouwd

Wanneer u weet welk probleem u op wilt lossen, welke voordelen levert de cloud dan op? Doordat cloudmigraties vaak bij IT-afdelingen liggen, zijn cloudbusinesscases meestal gestoeld op technische componenten. De server kost X, en door middel van de cloud wordt het Y. Hiermee worden twee verschillende werelden vergeleken. Maar daarmee wordt er voorbijgegaan aan het allerbelangrijkste: wat draagt het gebruik van clouddiensten bij aan uw businesswaarde?

Het gaat dan om transparante aannames waarop gestuurd kan worden. Met een 'CFO-proof' businesscase onderschrijft u welk probleem er wordt opgelost en welke voordelen dat oplevert. Bijvoorbeeld: wanneer we 10% van onze klanten beter kunnen bedienen een daarmee 50% meer conversie realiseren, wat betekent dat dan? Hebben we dan meer of minder personeel nodig? Welke IT-beheerlasten vervallen of welke nieuwe businessmodellen kunnen we introduceren? Door vooraf iets meer tijd te nemen om een heldere, gedetailleerde businesscase op te stellen, kunt u veel tijd besparen in de implementatiefase en ook veel beter het transitieproject bijsturen op basis van de aannames.

3. De gedachte: alles kan snel naar de cloud (en dan wordt alles beter)

Wij zien vaak de drang bij organisaties om alles in één keer te migreren naar de cloud. Dat wordt door aanbieders van cloudoplossingen vaak gepropageerd. Vaak levert het migreren naar de cloud voordelen op, maar dat is niet altijd het geval. Bij migratie naar clouddiensten moet u weten welke systemen en applicaties wel en welke niet mee kunnen. Vaak hebben organisaties een te positief beeld van de cloud en wat technisch haalbaar is op korte termijn. Sommige applicaties zijn alleen tegen zeer hoge kosten of tegen zeer geringe voordelen naar de cloud te brengen. Kijk dus goed naar uw applicatielandschap. Timing is daarbij ook belangrijk, waarbij migreren via een applicatie-lifecycle fasering vaak betere resultaten levert.

4. De businessowners worden niet aangehaakt

Het klinkt voor de hand liggend dat alle geledingen van een organisatie betrokken worden. Toch gebeurt het nog vaak dat businessowners en/of applicatie-eigenaren niet zijn aangehaakt wanneer een transitie naar clouddiensten wordt gestart. Zij zijn de gebruikers van bepaalde applicaties. Als deze naar de cloud worden verplaatst, zijn businessowners nodig om de bedrijfswaarde van de migratie vast te stellen. Ook kunnen zij testen of de applicaties nog goed werken, of de connecties met andere applicaties goed functioneren, de performance op orde is, etc. Daarnaast zijn businessowners onmisbaar bij het informeren en creëren van draagvlak bij de gebruikers. Wanneer zij goed worden meegenomen in het proces scheelt dat veel onnodig overleg. Daarnaast ontstaat er vanuit de business zelf tractie en voorkomt u dat de verschillende afdelingen in uw bedrijf eigenhandig met clouddiensten aan de slag gaan waarmee er wederom zogenaamde 'shadow IT' ontstaat.

5. Het inrichten van het IT operating model wordt overgeslagen

Het is belangrijk om goed na te denken over uw (IT-)organisatie, zodat de flexibiliteit en innovatiekracht van de cloud ten volle wordt benut. De traditionele IT-afdeling zal namelijk moeten veranderen. Bijvoorbeeld doordat developers of beheerders rechtstreeks zelf aanpassingen kunnen doen in de cloud. Ook hoeft u bijvoorbeeld het patchen van uw IT-landschap niet meer uit te besteden, maar gebeurt dat in de cloud geheel automatisch. Daarnaast zal u de sourcing waarschijnlijk niet meer aan één partij uitbesteden, maar juist aan verschillende partijen die goed zijn op een bepaald domein.

Veranderende processen en het aantrekken van nieuwe partijen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Want hoe houdt u zicht op wat alle partijen doen, hoe houdt u de regie? Hoe houdt u de kosten en service-levels transparant? U krijgt als bedrijf dat naar de cloud migreert een regierol over de verschillende sourcingpartijen. Dat vereist een ander model van werken. Uw oude IT-organisatie laten bestaan is daarom in een cloudomgeving nagenoeg niet mogelijk.  

Wij helpen de valkuilen te vermijden

Bovenstaande vijf valkuilen komen we vanuit KPMG vaak tegen in onze gesprekken met en bij onze klanten. Door onze gestandaardiseerde 'zes stappen'-aanpak zorgen we ervoor dat de juiste onderwerpen de juiste aandacht krijgen, specifiek toegespitst op uw organisatie. Geen enkele organisatie is hetzelfde. Toch komen de uitdagingen en valkuilen vaak wel overeen. Wij helpen u om niet in één of meerdere van deze valkuilen te trappen.