Een complex SAP-landschap met vele (en vaak verschillende) SAP-systemen en gerelateerde applicaties die onderling niet altijd even goed samenwerken, is voor veel organisaties geen onbekend fenomeen. De overgang naar S/4HANA is een goed moment om een dergelijk SAP-landschap nog eens tegen het licht te houden en vereenvoudiging toe te passen. Dit verlaagt niet alleen uw kosten maar zal ook de slagvaardigheid van uw organisatie vergroten.

Meer weten?

Wij gaan graag met u in gesprek om de juiste stappen te kunnen definiëren. Neem dan contact op met Joop van Es

Lappendeken

"In de meeste grote organisaties is de ERP-omgeving in de loop der jaren flink groter en complexer geworden", constateert Joop van Es, partner bij KPMG Enterprise Solutions en al ruim twintig jaar betrokken bij internationale ERP-veranderprocessen. "Bij elke nieuwe overname of een uitbreiding van diensten of producten werd er functionaliteit toegevoegd aan de bestaande systemen of werden de overgenomen ERP-systemen simpelweg aan het bestaande landschap gekoppeld." Het gevolg is dat er nu in veel bedrijven een lappendeken aan ERP-applicaties actief is dan wel dat elke vestiging of elk land met zijn eigen ERP-backbone werkt.

Van Es: "In veel gevallen functioneert dat niet goed. Systemen werken vaak moeilijk samen en er is geen centraal overzicht welke toepassingen in alle vestingen en landen actief zijn. Ook is de kennis van de systemen lokaal geconcentreerd. Al die verschillende ERP-systemen maken het lastig flexibel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en de beheerskosten, voor zover al inzichtelijk, zijn meestal erg hoog."

OneCompany

De overgang naar S/4HANA is een goed moment om uw SAP-landschap nog eens kritisch tegen het licht te houden en waar nodig vereenvoudiging door te voeren, stelt Van Es. Die vereenvoudiging komt deels door de mogelijkheden van S/4HANA zelf, zoals nieuwe functionaliteiten en het gebruik van nieuwe achterliggende technologie. Maar veel meer nog dan dit, ligt hier een kans om dit migratieproject te gebruiken om een businesstransformatie door te voeren richting een OneCompany-concept.

"Kern van het OneCompany-concept is dat processen waar mogelijk geharmoniseerd en versimpeld worden op basis van een organisatiebrede template. Hierdoor werken medewerkers makkelijker samen, worden processen efficiënter en is het inzicht in uw organisatie groter. Binnen dit OneCompany-concept zien we tevens een verschuiving van meerdere ERP-systemen naar één gezamenlijk platform op basis van de genoemde template. Hierdoor zullen doorgaans ook de beheerkosten afnemen. Het OneCompany-concept gaat uitstekend samen met S/4HANA, aangezien de software juist is ontwikkeld om te werken in een gestandaardiseerde omgeving", aldus Van Es.

KPMG Powered Enterprise

De genoemde voordelen van S/4HANA en OneCompany worden vooral gehaald als de S/4HANA-migratie niet wordt gezien als technische conversie maar daadwerkelijk als businesstransformatie waarbij – waar mogelijk – uitgegaan wordt van best practices voor processen en systeeminrichting. Om precies dit mogelijk te maken, biedt KPMG 'Powered Enterprise'. Van Es: "De best practice-inhoud van Powered Enterprise helpt u om snel inzicht te krijgen in de mate waarin nu wordt afgeweken van de standaard en welke voordelen te halen zijn door deze best practices te gaan gebruiken. In de praktijk blijkt vaak dat de standaard gebruikt kan worden voor wel 80% van de processen. Deze standaard kan vanuit Powered Enterprise worden ingebracht in het migratietraject en daarmee wordt, over het gehele migratietraject bezien, al snel tot 25% doorlooptijd bespaard. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke ERP-oplossingen op dit moment worden gebruikt en in welke mate dit versimpeld kan worden. Denk aan het gebruikmaken van nieuwe S/4HANA-functionaliteit waarvoor nu nog aparte applicaties aanwezig zijn. Maar ook door het van meerdere SAP-systemen toewerken naar één SAP-systeem voor uw gehele organisatie." 

Wilt u meer horen over het vereenvoudigen van uw SAP-landschap en/of de KPMG Powered Enterprise-aanpak, neem dan contact op met Joop van Es..

Wendbaar en concurrerend met S/4 HANA

Dat de digitale revolutie bedrijven en werkprocessen de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, staat niet ter discussie. SAP heeft S/4HANA vanuit dat idee ontwikkeld. Het ERP-systeem maakt het mogelijk om toekomstige ontwikkelingen snel in processen en rapportages te verwerken en is gebouwd om het digitale hart van organisaties te zijn. Dit betekent onder meer dat communicatie met andere (cloud)applicaties soepel verloopt. Ook zijn connecties met klant- en leveranciersystemen eenvoudiger te realiseren. 

Bent u klaar voor de volgende stap in uw ERP-transitie?

Veel organisaties staan op het punt hun ERP-landschap te transformeren. Soms is deze transformatie puur IT gericht, meestal is er ook een business component in meegenomen, maar altijd is de transformatie gericht op het verkrijgen van meerwaarde uit ERP.

Tegelijkertijd zien we dat organisaties moeite hebben om beslissingen te nemen rondom een ERP-transformatie. Ze raken verstrikt in de grote hoeveelheid informatie, er moet rekening worden gehouden met de visies van de diverse belanghebbenden en vaak mist er simpelweg een goede structuur om te komen tot een plan dat niet alleen werkt, maar ook brede acceptatie heeft in de organisatie.

Dit is waar de KPMG ERP-Strategie sessie u meer richting kan geven met betrekking tot een ERP-transformatie.

Als u meerdere van onderstaande onderwerpen herkent, dan is een KPMG ERP-Strategie sessie aan te raden:

  • Harmoniseren en standaardiseren van processen
  • ‘Verplichte’ migratie van SAP S/4HANA voor 2027
  • Integratie/separatie van bedrijfsonderdelen
  • Definiëren van een businesscase/verandercase
  • One Company-strategie en globale ERP-templates
  • Digitalisering van supply chain en financiële functie
  • Definiëren van een overkoepelende roadmap en plan
  • Migratiekeuze voor greenfield, bluefield of brownfield

Gerelateerde content