De COVID-19-crisis, die Nederland en de wereld in haar greep houdt, zet een ongekende commerciële en operationele druk op een groot aantal bedrijfstakken in de Nederlandse economie. Hoewel alle bedrijven voor uitdagingen staan in de nieuwe realiteit, is de impact voor elk bedrijf anders.

Bestuurders worden geconfronteerd met veel dringende vragen waar hun organisatie misschien de antwoorden niet op heeft. Moeten we locaties sluiten? Wanneer verwachten we dat de vraag weer aantrekt? Hoe continueren we de productie, ondanks de obstakels opgeworpen door onze nieuwe realiteit? Hoe gaan we om met (preventief) ziekteverzuim?

Hoe onderhouden we de relatie met klant en leveranciers - want vergaderingen op afstand zijn inderdaad, in één woord, afstandelijk? Hoe houden we discipline en samenhang in stand door thuis te werken? Hoe reageren we op verstoorde toeleveringsketens en angstige aandeelhouders en investeerders? Hoe positioneren we ons het beste voor 2021? 

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services biedt vanuit een multidisciplinair team integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van de pandemie. 

Meer informatie over hoe we kunnen helpen? Neem contact op met onze specialist.

Lourens van der Zijl

Director Transaction Services KPMG Nederland

vanderZijl.Lourens@kpmg.nl