Ondanks de recent verlengde supportperiode voor de huidige SAP Business Suite (tot 2027 en onder voorwaarden tot 2030) staan organisaties met SAP ERP de komende tijd onvermijdelijk voor een belangrijke keuze: voeren we een technische conversie uit van ECC naar S/4HANA of gebruiken we de migratie om direct een volledige businesstransformatie uit te voeren. Tussen deze twee polen zal een balans gevonden moeten worden. Maar hoe doe je dat?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de KPMG Powered Enterprise-aanpak of het opstellen van uw S/4HANA-visie en -migratieplan?

Neem dan contact op met Roeland van den Heuvel.

Onnodige complexiteit

“Om deze vraag te beantwoorden is het goed je te realiseren waar veel organisaties op dit moment tegenaan lopen met hun huidige SAP-landschap en dat is ‘onnodige complexiteit’”, vertelt Roeland van den Heuvel, SAP-specialist bij KPMG Enterprise Solutions en al bijna 20 jaar betrokken bij internationale SAP-projecten. “Deze complexiteit komt zowel tot uitdrukking in een lappendeken van ERP-systemen die onderling beperkt samenwerken als in de complexiteit binnen de systemen zelf door grote hoeveelheden maatwerk en beperkte harmonisatie. Deze complexiteit vraagt veel onderhoud, leidt daarmee tot hoge beheerkosten en beperkt flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Met de overgang naar S/4HANA dient zich een gelegenheid aan om deze onnodige complexiteit nog eens goed tegen het licht te houden. S/4HANA is bij uitstek bedoeld om te worden gebruikt in een geharmoniseerde en gestandaardiseerde omgeving wat een goede basis is voor een wendbare en slagvaardige ERP-omgeving.

Het optimale evenwicht vinden

Het kiezen tussen technische conversie (ofwel de bestaande processen handhaven, maar dan in een S/4HANA-omgeving) en volledige businesstransformatie (ofwel S/4HANA gebruiken met harmonisatie en standaardisatie van processen volgens de best practice) vraagt een heldere visie en niet dikwijls een scenario-analyse met een businesscase voor de diverse scenarios. Van den Heuvel: “Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële aspecten, zoals verwachte voordelen en projectkosten, maar ook naar meer kwalitatieve zaken zoals bijdrage aan de bedrijfsstrategie, de functionele fit, de verandercapaciteit in de organisatie en de projectrisico’s.” In veel gevallen blijkt dat het optimale scenario ook een gedeeltelijke businesstransformatie kan zijn. 

Powered Enterprise

KPMG kan u helpen dit evenwicht te vinden en daar vervolgens slagvaardig op door te pakken met een gestructureerde, bewezen aanpak voor uw migratie. Deze aanpak heet ‘Powered Enterprise’ en begint met een visiefase waarin het eerdergenoemde evenwicht met u wordt vastgesteld. Wat is de strategie van de onderneming, welke processen zijn voor u relevant, wat zijn nu de grootste knelpunten, waar zit onnodige complexiteit en op welke manier kan S/4HANA waarde brengen voor uw organisatie?

De best practice inhoud van Powered Enterprise helpt u snel inzicht te krijgen in de mate waarin op dit moment wordt afgeweken van de standaard en welke voordelen te halen zijn door deze best practices te adopteren. Vanzelfsprekend identificeren we ook op welke punten het beter is eigen processen in stand te laten, inclusief mogelijk maatwerk, omdat dit voor uw organisatie een onderscheidend karakter heeft. In de praktijk blijkt dat vaak wel voor 80% van de processen de standaard gebruikt kan worden. Deze standaard kan vanuit Powered Enterprise worden ingebracht in het migratietraject en daarmee wordt over het gehele migratietraject bezien al snel tot 25% doorlooptijd bespaard. 

Committeren aan de gekozen visie

Van den Heuvel: “Het belangrijkste is vooral dat door te starten met een heldere visie op de gewenste doelen van de S/4HANA-migratie voor een pad gekozen wordt waar alle relevante stakeholders in de organisatie zich aan committeren met hierbij een juiste balans tussen business en IT en tussen wenselijk en haalbaar. KPMG helpt u hierbij met onze ervaring en best practices voor finance, tax, operations en compliance en businesstransformaties.”

Wilt u meer horen over het komen tot een S/4HANA-visie en migratieplan en/of de KPMG Powered Enterprise-aanpak, neem dan contact op met Roeland van den Heuvel.

Wendbaar en concurrerend met S/4 HANA

Dat de digitale revolutie bedrijven en werkprocessen de komende jaren ingrijpend gaat veranderen, staat niet ter discussie. SAP heeft S/4HANA vanuit dat idee ontwikkeld. Het ERP-systeem maakt het mogelijk om toekomstige ontwikkelingen snel in processen en rapportages te verwerken en is gebouwd om het digitale hart van organisaties te zijn. Dit betekent onder meer dat communicatie met andere (cloud)applicaties soepel verloopt. Ook zijn connecties met klant- en leveranciersystemen eenvoudiger te realiseren. 

Bent u klaar voor de volgende stap in uw ERP-transitie?

Veel organisaties staan op het punt hun ERP-landschap te transformeren. Soms is deze transformatie puur IT gericht, meestal is er ook een business component in meegenomen, maar altijd is de transformatie gericht op het verkrijgen van meerwaarde uit ERP.

Tegelijkertijd zien we dat organisaties moeite hebben om beslissingen te nemen rondom een ERP-transformatie. Ze raken verstrikt in de grote hoeveelheid informatie, er moet rekening worden gehouden met de visies van de diverse belanghebbenden en vaak mist er simpelweg een goede structuur om te komen tot een plan dat niet alleen werkt, maar ook brede acceptatie heeft in de organisatie.

Dit is waar de KPMG ERP-Strategie sessie u meer richting kan geven met betrekking tot een ERP-transformatie.

Als u meerdere van onderstaande onderwerpen herkent, dan is een KPMG ERP-Strategie sessie aan te raden:

  • Harmoniseren en standaardiseren van processen
  • ‘Verplichte’ migratie van SAP S/4HANA voor 2027
  • Integratie/separatie van bedrijfsonderdelen
  • Definiëren van een businesscase/verandercase
  • One Company-strategie en globale ERP-templates
  • Digitalisering van supply chain en financiële functie
  • Definiëren van een overkoepelende roadmap en plan
  • Migratiekeuze voor greenfield, bluefield of brownfield

Gerelateerde content