De Covid-19-crisis heeft onmiskenbaar een enorme impact op organisaties. In veel gevallen is er een sterke omzetdaling, terwijl kosten gewoon doorlopen en er grote onzekerheid is over de toekomst. Hoewel het van belang blijft de lange termijn niet uit het oog te verliezen, zal de focus op korte termijn toch eerst liggen op overleven. Dit betekent onder meer het juist inzetten van veelal schaarse resources en middelen en zorgen voor snel resultaat, zoals kostenbesparingen. KPMG biedt een aantal oplossingen aan om u hierbij te helpen. In deze eerste van een serie blogs belichten we onze ‘SAP Portfolio Review’ die u helpt om de juiste prioriteiten te stellen voor uw SAP-projecten.  

Een nieuwe SAP-projectroadmap

“Door de Covid-19 crisis worden een groot aantal projecten, al dan niet tijdelijk, in de parkeerstand gezet en IT-afdelingen draaien voornamelijk in ‘keeping the lights on’-modus”, vertelt Aico Biewenga. Als senior manager bij KPMG Enterprise Solutions is hij al meer dan 10 jaar betrokken bij het ondersteunen van (internationale) organisaties bij het plannen en uitvoeren van SAP-projecten. Toch zal er juist nu nagedacht moeten worden over welke projecten wel uit te voeren en welke niet. “Voor zover organisaties hun projectportfolio al volledig inzichtelijk hadden, betekent de huidige crisis toch vooral dat de bestaande roadmap niet meer geldig is en prioriteiten herijkt moeten worden. Dit gaat niet alleen om de pure IT-projecten maar veel meer nog over de IT-enabled businessprojecten, zoals migraties naar S/4HANA waarbij ook de businessimpact meegenomen moet worden”, stelt Biewenga. Het herijken van prioriteiten en vervolgens geleidelijk (her)starten van projecten, moet gebaseerd zijn op een juiste balans tussen timing van de verwachte opbrengsten, complexiteit, scope, risico’s, bedrijfsbehoeften en beschikbare resources. KPMG helpt u hierbij met de SAP Portfolio Review.

Snel inzicht en concreet advies

“De focus van de SAP Portfolio Review is snel inzicht en snel resultaat. De analyse heeft een doorlooptijd van ongeveer 2 weken en met de uitkomsten kunt u dan direct concreet aan de slag. De resultaten op korte termijn bieden vooral inzicht in welke lopende projecten (al dan niet tijdelijk) gestopt moeten worden en welke projecten juist gestart moeten worden om snel voordelen te verkrijgen”, aldus Biewenga. Het voordeel is dat de focus komt te liggen op de juiste projecten en dat schaarse resources op een verstandige manier worden ingezet om de benodigde benefits voor de organisatie te realiseren. Tevens geeft de review u op hoofdlijnen een vernieuwde projectroadmap.

De portfolioreview bestaat op hoofdlijnen uit een inventarisatie, scenario-analyse en advies. Dit betekent het bepalen van de huidige status, het verkennen van opties om het portfolio opnieuw vorm te geven en het komen tot een conclusie. Afstemming zal volledig remote plaatsvinden en de belasting voor uw organisatie is minimaal. Tijdens de genoemde 2 weken gaat het om slechts enkele uren met uw portfoliomanager en projectmanagers, deels voor interviews en deels voor korte workshops. Ook nemen we de door u aan te leveren projectdocumentatie mee in de analyse.   

De review kent een korte doorlooptijd omdat gebruik wordt gemaakt van onze KPMG Portfolio Review-toolset, in combinatie met de tientallen jaren ervaring met project­management van onze experts. Daardoor weten we welke reviewcriteria belangrijk zijn om relevante SAP-projecten te identificeren en te prioriteren en hoe deze informatie efficiënt te verkrijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel business- als IT-perspectief. 

Aan de slag

Biewenga: “Met de inzichten van de SAP Portfolio Review kunt u direct aan de slag en – waar gewenst – kan KPMG u ook direct helpen met het (her)starten van de aangewezen projecten. In de praktijk kan het zijn dat van sommige projecten meer diepgang gewenst is dan verkregen wordt in de genoemde 2 weken. Voor die projecten kunt u besluiten om nog een verdere detailanalyse uit te voeren. Intussen kunt u aan de slag met de al vastgestelde adviezen.”     

Wilt u meer weten over de SAP Portfolio Review? Maak dan een afspraak met Aico Biewenga en/of download de factsheet hieronder.