close
Share with your friends

De Covid-19-crisis dwingt veel organisaties nu eerst te kijken naar de korte termijn. Dit betekent een focus op kostenreductie, maar ook het zorgen voor meer control en het slim inzetten van resources waar voordelen te halen zijn. KPMG biedt een aantal oplossingen die u hierbij kunnen helpen en snel resultaat geven. In onze vorige blogs kon u al lezen over de SAP Portfolio Review en de SAP Process Optimization Scan. In deze blog vertellen we u over de toegevoegde waarde van process automation met robotics (RPA).   

Snellere processen zonder risico van menselijke fouten

“Van oudsher worden veel processtappen handmatig uitgevoerd die nu meestal sneller en beter automatisch kunnen worden afgehandeld. Dit is veel efficiënter én effectiever” aldus Mark Dekker. Als senior manager bij KPMG Enterprise Solutions is hij al vele jaren betrokken bij het ondersteunen van organisaties bij SAP- en RPA-projecten. “Processtappen worden sneller uitgevoerd omdat een robot meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, en daarnaast is het risico op menselijke fouten geëlimineerd waardoor er minder correcties nodig zijn. Processtappen worden ook effectiever omdat met RPA vaak meer mogelijk is dan bij handmatige uitvoer. Bijvoorbeeld additionele checks die in niet-gerobotiseerde processen te tijdrovend zijn. Daarnaast wordt het risico op verstoringen in processen verlaagd, bijvoorbeeld vanwege uitval van resources. Dit laatste is zeker in deze tijd van Covid-19 niet ondenkbaar.”     

Het belang van RPA komt mede tot uitdrukking in het door KPMG gehanteerde ESSA-principe. Dit staat voor Elimineren, Simplificeren, Standaardiseren en Automatiseren van processtappen en vormt tezamen de basis voor betere processen. In ons vorige blog kon u al lezen over de waarde van ‘simpel’ en ‘standaard’; RPA is hierop een logische aanvulling. De mogelijkheden van RPA zijn in principe eindeloos en er is zonder al te grote investeringen waarde te halen uit het inzetten van RPA. Het is door alle mogelijkheden wel nodig focus aan te brengen en deze in eerste instantie vooral te richten op de grootste knelpunten. KPMG Process Automation helpt u deze focus aan te brengen en snel resultaat te halen. 

Snel met RPA aan de slag

Dekker: “In een doorlooptijd van ongeveer 3 weken helpen we organisaties met een eerste selectie van hun processen waar RPA het beste kan worden toegepast en richten we meteen een RPA-case in om direct het resultaat te kunnen tonen. Na deze proof of concept kan de organisatie besluiten om RPA op andere gebieden verder uit te rollen en/of de bestaande RPA nog verder te finetunen.” 

Door de Covid-19-crisis zullen onze activiteiten remote worden uitgevoerd, wat goed mogelijk is. Na een korte scopesessie om een eerste richting te bepalen, bestaat de eerste week vooral uit enkele interactieve sessies met de procesexperts van de organisatie om samen door de processen heen te lopen en te bekijken op welke handmatige stappen veel problemen worden ervaren of welke erg tijdrovend zijn.

De realisatie van de geselecteerde RPA-case wordt door onze experts gedaan, zij hebben kennis van verschillende RPA-tools en zullen samen met de klant bepalen welke oplossing het best past in hun SAP-omgeving. Hun IT-afdeling hoeft hierbij alleen te zorgen voor de aanvraag van de omgeving – wat doorgaans direct kan als free trial – en de connectie met het SAP-systeem. Nadat de RPA is ingericht geven wij ook de benodigde uitleg om ermee aan de slag te gaan.

“Om de RPA-analyse snel uit te kunnen voeren, brengt KPMG een uitgebreide RPA-‘use case’-database mee. Deze dient ter inspiratie bij de procesanalyse en om samen met de procesexperts van de klant de use case(s) te selecteren voor de pilot. Deze database, in combinatie met onze proceskennis, zorgt ervoor dat we in zeer korte tijd een RPA-case kunnen selecteren en robotiseren”, aldus Dekker. 

Verder met RPA

De proof of concept is een goede start om snel eerste resultaten te halen met automatisering van uw processen. Op basis van de uitgevoerde analyses kunt u vervolgens verdergaan met het realiseren van RPA-use cases. Met ESSA in het achterhoofd zult u er ook achter komen dat sommige automatisering pas echt effectief is wanneer processen eerst verder versimpeld en gestandaardiseerd zijn. Dit kan dan de opmaat zijn voor een breder opgezette procesverbetering op de langere termijn. 

Wilt u meer weten over de inzet van RPA of procesverbetering in het algemeen? Maak dan een afspraak met Mark Dekker of Joris Juttmann en/of download de factsheet hieronder..