De Covid-19-crisis blijft onverminderd grote impact hebben op organisaties. Ondanks enkele versoepelingen van restricties betekent de crisis voor veel bedrijven nog steeds overleven. De focus ligt dan ook veel minder op lange termijn en transformatieprojecten en veel meer op de korte termijn, op controle krijgen en kostenreducties realiseren. KPMG heeft een aantal oplossingen die precies hierbij helpen. In ons vorige blog introduceerden we de SAP Portfolio Review. Dit keer is het de beurt aan de SAP Process Optimization Scan. Over de waarde van effectieve en efficiënte processen.

Onnodige complexiteit in processen

“Op basis van tientallen jaren ervaring met het ontwerpen, inrichten, beoordelen en verbeteren van processen zien we dat het organisaties nog steeds moeite kost om processen en bijbehorende systemen simpel en standaard in te richten en/of zo te houden”, vertelt Ben Leijdekkers. Hij is senior manager bij KPMG Enterprise Solutions en al bijna 20 jaar betrokken bij het ondersteunen van organisaties rondom processen en systemen. Leijdekkers: “In de loop van de tijd groeit de complexiteit, bijvoorbeeld door een toename in onnodig maatwerk of procesvarianten. Het wordt dan steeds moeilijker om processen effectief en efficiënt uit te voeren en de juiste informatie te verkrijgen om tijdig te kunnen sturen. Laat staan om snel en daadkrachtig te kunnen reageren op veranderingen in de markt of het effect op compliance. Deze onnodige complexiteit is in normale omstandigheden al een groot probleem, maar laat zich nu tijdens de Covid-19-crisis al helemaal gelden.” Er is snel waarde te genereren door processen en systemen slim te verbeteren. Zo leiden hogere efficiëntie en minder correcties bijvoorbeeld tot kostenreducties. KPMG biedt u de SAP Process Optimization Scan aan die u helpt dit soort verbeterpunten te vinden.

Snel optimaliseren van processen in SAP

Door de noodzakelijke focus op de korte termijn, is de scan gericht op snel inzicht en een snel resultaat. “In een doorlooptijd van 3 tot 4 weken krijgt de organisatie een heldere analyse van op welke plaatsen in de huidige processen en het onderliggend SAP-systeem verbeterpunten liggen. Hier kan men vervolgens direct en concreet mee aan de slag”, aldus Leijdekkers. “Als referentie hanteren we het ESSA-principe, wat een afkorting is voor Elimineren, Simplificeren, Standaardiseren en Automatiseren van processtappen. Samen vormen deze de basis voor effectieve en efficiënte processen.” Een groot voordeel van dit principe is dat – nu er op korte termijn waarschijnlijk geen grote transformaties op end-2-end-processen zullen worden uitgevoerd – ESSA ook kan helpen afzonderlijke verbeterpunten te vinden waar een organisatie direct mee aan de slag kan. 

Leijdekkers: “De analyse is gebaseerd op de data uit het eigen SAP-systeem van de organisatie. Wij leveren een automatische downloader aan die een vooraf gedefinieerde set data uit het SAP-systeem klaarzet. Deze wordt vervolgens via een beveiligde verbinding naar ons toegestuurd. Op deze manier kunnen we de analyse remote uitvoeren. De data importeren we in onze analyseomgeving KPMG SOFY© waar een set analyses aanwezig is om veelvoorkomende afwijkingen in processen en systeeminrichting te duiden. De procesanalyse wordt met de procesexperts van de organisatie besproken in enkele remote interactieve sessies om zo direct naar concrete vervolgacties toe te werken.” De uitkomsten worden tevens op praktische wijze gepresenteerd zodat snel inzichtelijk is welke winst is te behalen met welke hoeveelheid inspanning. Op basis daarvan kan de organisatie vervolgens aan de slag. Indien gewenst kan KPMG ook ondersteuning bieden bij het realiseren van deze verbeterpunten.

KPMG heeft een lang track record als het gaat om het ondersteunen van bedrijven bij ontwerp, inrichten en verbeteren van processen. We hebben een eigen toolset met best practices, genaamd KPMG Powered Enterprise, waarin voor alle functionele domeinen is vastgelegd hoe een eenvoudig en standaard proces eruit zou moeten zien. Deze wordt gebruikt als referentie bij de analyse. Na de afronding van de SAP Process Optimization Scan kan de keuze worden gemaakt om vergelijkbare analyses op de andere domeinen uit te voeren of de bestaande analyses verder te verdiepen. In de tussentijd kunt u al aan de slag met de eerste resultaten.  

Wilt u meer horen over de SAP Process Optimization Scan? Maak dan een afspraak met Ben Leijdekkers en/of download de factsheet hieronder.