Een ERP-migratie is vaak een complex project dat afhankelijk van de omvang meerdere jaren kan duren en veel impact zal hebben op uw organisatie. De potentiële voordelen ervan zijn groot, maar vragen ook de nodige investeringen. Denk niet alleen aan het budget zelf, maar ook aan het feit dat veelal schaarse resources op het project ingezet moeten worden. Een duidelijke businesscase is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle ERP-migratie. Een businesscase legt de koppeling van de migratie met uw bedrijfsstrategie, geeft inzicht in de verwachte voordelen en benodigde investeringen en het is een belangrijk middel om commitment te krijgen van uw stakeholders. Zonder heldere businesscase is het risico groot dat uw migratie een landschap oplevert waar uw organisatie niet achter staat en de verwachte voordelen uitblijven.

Download hieronder de gehele publicatie.

Joop van Es

Partner
KPMG Nederland
vanes.joop@kpmg.nl

Colin Hanekamp

Partner
KPMG Nederland
hanekamp.colin@kpmg.nl