Impact van COVID-19 in de zorg

Impact COVID-19 in de zorg

Het coronavirus stelt ons land zwaar op de proef. De gezondheidszorg staat in de frontlinie om deze crisis het hoofd te bieden. In onze gesprekken met onze klanten merken we dat er veel behoefte is aan inzicht en ondersteuning in hoe met deze crisissituatie om te gaan.

Gerelateerde content

Webcast: Impact COVID-19 in de zorg

Impact COVID-19 op de zorgsector

Zowel op de korte als de iets langere termijn is de impact van de coronacrisis op de sector groot. Dat vraagt om verschillende aanpakken en inzet van expertise en capaciteiten. Op korte termijn zal de focus vooral liggen op het beschikbaar maken van capaciteiten en het monitoren van ziekteverloop. Zodat, ook breder in de regio’s, behoefte en capaciteit op elkaar afgestemd kan worden. In de ziekenhuizen, maar zeker ook in andere sectoren, zoals de GGZ, de VV&T sector en de 1e lijn.

Daarnaast is ook de inzet van maximale en veilige zorg op afstand via digitale middelen van groot belang. Voor de langere termijn vraagt onder meer liquiditeit, financieel herstel en de verantwoording van de hele financiële afhandeling de nodige aandacht. Parallel daaraan moeten we op korte en langere termijn gaan bepalen hoe we de ‘achtergestelde’ electieve zorgvraag goed en snel kunnen adresseren. 

Webcast serie gericht op de zorgsector

In de webcast sersie schetsen onze experts de nieuwe situatie en gaan we in op oplossingen die in een volgende fase van belang kunnen zijn. Daarbij baseren we ons niet alleen op de Nederlandse ervaringen, maar nemen ook de ‘lessons learned’ uit het buitenland mee.  Onderstaand vindt u de webcasts van 29 april waarin we bespreken hoe we naar de volgende fasen in de COVID-19 crisis bewegen en hoe een  'resilient reality' in de zorgsector er uit kan zien.

Op 1 april bespraken we in de eerste fase van de COVID-19 crisis welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke oplossingen ingezet kunen worden door zorginstellingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de onderwerpen, of wilt u weten hoe wij u kunnen helpen op verschillende gebieden, neem dan contact met Sectorlead Health Anna van Poucke of één van de andere collega’s die aan het woord komen in de webcast serie.

© 2022 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today