Brace for impact: De wereld zoals we die kennen, zal snel en diep veranderen

Brace for impact

Door trends van pre-COVID en post-COVID te vergelijken, kunnen we een beeld schetsen hoe de nieuwe realiteit er mogelijk uit gaat zien.

Karina Kuperus

Partner Strategy & Operations

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Crystal in hand during sun set

In de eerste 20 jaar in deze eeuw hebben we veranderingen gezien die we eind jaren negentig nooit voor mogelijk hadden gehouden. In de jaren negentig kende niemand een iPhone, Facebook of Twitter en zie vandaag wat de impact is van deze technologie. Als er zo veel mogelijk is binnen een relatief kort tijdsbestek, wat mogen we dan verwachten van de komende 20 jaar? Dit was de aanleiding voor KPMG om onze verwachtingen voor de toekomst op een rij te zetten: '20 Predictions for the Next 20 Years'.

Door opkomende trends te analyseren werd een visie gecreëerd op hoe morgen eruit zou kunnen zien, om de vraag te beantwoorden: 'Wat hebben de komende 20 jaar voor ons in petto?' Dit was kort voor COVID en de impact van het coronavirus was toen nog niet te voorzien. Het virus en de maatregelen die erop gericht zijn het te beheersen hebben de manier waarop we zakendoen en hoe we werken drastisch veranderd. Juist in deze crisistijd is het van belang om vooruit te blijven kijken, te anticiperen op en te voldoen aan de nieuwe realiteit. Door de bril van deze nieuwe realiteit kijken we opnieuw naar de '20 predictions' om te zien welke trends er worden versterkt, welke verzwakt en welke nieuwe trends er zullen ontstaan. Het is immers duidelijk dat sommige van deze trends nu al versneld werkelijkheid lijken te worden, zoals de grootschalige inzet van technologie in de zorg, de focus op lokale agrarische voedselketens en beweging richting het basisinkomen in sommige Europese landen.

Van reactie naar nieuwe realiteit

Als gevolg van de COVID-crisis zullen de meeste bedrijven op korte en lange termijn vergelijkbare macro-economische omstandigheden ervaren. Ze zullen hierin vier verschillende fasen doorlopen: 1) reactie, 2) recessie, 3) herstel en 4) nieuwe realiteit.

De eerste fase, reactie, veroorzaakt een snelle en gelijktijdige verstoring van zowel het professionele als het persoonlijke leven. Lockdown maatregelen zorgen ervoor dat bijna alle consumptie stopt, met uitzondering van primaire levensbehoeften zoals voedsel en medicijnen. Dit resulteert in een onmiddellijke liquiditeitscrisis voor veel bedrijven en cashflowbeheer wordt topprioriteit. Zowel nationale als mondiale economieën krijgen een flinke klap.

Naarmate de virusverspreiding wordt ingeperkt, neemt de paniekreactie af en zullen de strikte (lockdown)regels versoepeld worden. We gaan de tweede fase, een recessie, in. Consumentenvraag zal beperkt blijven als gevolg van verloren lonen, investeringsverliezen en recessieangsten. Wereldwijde supply chains zullen zich maar langzaam herstellen.

In de volgende herstelfase verbetert het consumentensentiment en de consumptie neemt toe naarmate banen worden gecreëerd, de investeringen stijgen en de angst voorbijgaat. Vroege indicaties van een 'new reality' komen naar voren, omdat bepaalde pre-COVID-gewoontes en -gebruiken moeite zullen hebben om te herstellen, terwijl crisis-geteste alternatieve zullen floreren.

In de laatste en blijvende fase begint het 'nieuwe normaal'. Businessmodellen en technologieën die tijdens de crisis getest zijn en het overleefd hebben, zullen de nieuwe standaard worden. In deze nieuwe realiteit is het businesslandschap zoals we het nu kennen onherroepelijk veranderd.

Nieuwe realiteit na COVID-19

Hoe ziet deze nieuwe realiteit er precies uit? Dit hangt af van vele factoren, waaronder het tempo van COVID-herstel en de mate van permanente veranderingen in industrieën, economie en waardeketens. Door trends van pre-COVID en post-COVID te vergelijken, voorzien we dat veel bestaande signalen door de pandemie zullen worden versterkt of verzwakt, terwijl er verschillende nieuwe trends zullen ontstaan.

Definitie van werk

Momenteel zien we een snelle en grootschalige verschuiving naar werken op afstand. Hierdoor ontstaat een versnelling in de adoptie van online samenwerkingstools, zoals Microsoft Teams, Slack en Zoom. Het aantal gebruikers van Microsoft Teams is bijvoorbeeld in één week met 12 miljoen toegenomen. Deze toename in online tools stimuleert de wereldwijde 5G-acceptatie om aan hogere bandbreedtevereisten te voldoen. Tegelijkertijd roept dit ook nieuwe zorgen op rond privacy- en databescherming, wat resulteert in een verhoogde focus op cybersecurity. Zo heeft de videodienst Zoom extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen na kritiek over privacy- en veiligheidsproblemen.

Verder zien we direct banenverlies in bedrijfstakken die geraakt worden door de lockdownmaatregelen, met indirect verlies in de meeste andere industrieën. Trends in automatisering en digitalisering zullen naar verwachting in hoog tempo versnellen. Voor bedrijven krijgen de acceptatie en de implementatie van verwante technologieën (Artificial Intelligence, Robotics, Drones) prioriteit. De dreiging dat een deel van de oudere beroepsbevolking mogelijk wordt vervangen door automatisering wakkert ook de discussie aan over het invoeren van een universeel basisinkomen. Zo wil de Spaanse regering op korte termijn een basisinkomen invoeren om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken.

Digitale diensten

De lockdownmaatregelen zorgen voor een (tijdelijke) sluiting van fysieke bedrijven en services. Een aantal van deze bedrijven zal overgaan tot digitalisering van fysieke zaken, waardoor een versnelde innovatie en transformatie ontstaat van huidige service businessmodellen. Een voorbeeld hiervan zijn virtuele events. Zo heeft afgelopen paasweekend het Nederlandse dancefestival DGTL het grootste virtuele festival ter wereld georganiseerd. En is het mogelijk om vanuit huis een aantal van de beste musea ter wereld digitaal te bezoeken. Hierbij komt de nadruk te liggen op de digitale klantervaring. Deze shift naar digitaal zal ook de adoptie van digitale betaalmethoden versnellen, mede omdat contant geld als hygiënerisico gezien wordt. Verder zal er naarmate de crisis afneemt meer geïnvesteerd worden in technologieën die de digitale transformatie ondersteunen, zoals 5G, Artificial Intelligence en Robotics. In deze versnellende verschuiving zal meer aandacht zijn voor cybersecurity, privacy en AI-ethiek.

Lokale & transparante supply chains

Naarmate industrieën vertragen of zelfs tot stilstand komen, zullen we een verval van wereldwijde supply chains zien. Daarnaast zullen import- en exportprijzen stijgen door druk op vervoertarieven en aanvullende toeslagen als gevolg van COVID-maatregelen. Deze ontwikkeling zal vragen om meer modulaire en flexibele supply chains. Hierbij zullen bedrijven op zoek gaan naar alternatieve en lokale manieren van sourcing om zo supply chains te diversificeren en risico's te mitigeren. Verder heeft de globalisering geleid tot zeer complexe ketens, waardoor bedrijven geen overzicht meer hebben van de manier waarop ketens in elkaar zitten en het lastig is om afhankelijkheden en risico's in kaart te brengen. Als gevolg hiervan zal supply chain-transparantie een hogere prioriteit krijgen, en is een versnelde adoptie van ondersteunende technologieën zoals Blockchain en IoT te verwachten.

20 Predictions for the Next 20 Years

Dit artikel begon met een verwijzing naar het rapport '20 Predictions for the Next 20 Years', waarin de vraag beantwoord werd: Hoe zullen de komende 20 jaar eruit gaan zien? Het ontstaan van de COVID-crisis bewijst nogmaals dat we nooit zeker weten welke trends en verschuivingen zullen doorpakken, of welke nieuwe trends er zullen ontstaan. Maar door signalen van pre-COVID en post-COVID te vergelijken, kunnen we een beeld schetsen van hoe de nieuwe realiteit er mogelijk uit gaat zien. We zien dat een aantal van de '20 voorspellingen' waarschijnlijk versneld zullen worden door de huidige COVID-crisis. Er bestaat een grote kans dat we voor enkele van deze voorspellingen geen 20 jaar hoeven te wachten, en dat we deze in de komende jaren al realiteit zien worden.

Contact

Wilt u meer informatie over een van de thema's besproken in dit artikel? Neem dan contact op met een van onze KPMG-experts.

New Ways of Working: Renee de Boo, partner People & Change

Cyber & Privacy: Koos Wolters, partner Cyber Security

RPA & Process Excellence: Joris Juttmann, partner Robotic Process Automation

Digital Transformation: Eric Wesselman, partner Digital Transformation Advisory 

Data & Analytics: Maurice op het Veld, partner Data & Analytics

AI in Control: Sander Klous, partner Data & Analytics 

Supply Chain Management: Raymond Timmer, partner Strategy & Operations 

Supply Chain Transparency: Jerwin Tholen, partner Sustainability

Auteurs

Dit artikel is geschreven door Karina Kuperus, partner en Head of Innovation & Digital, en Pank Seelen, senior consultant Smart Tech Solutions.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today