Soft controls verrijken de internal audit

Soft controls verrijken de internal audit

Door de internal audit te verrijken met soft controls krijgen auditors van publieke organisaties zicht op de drijvende factoren achter de cultuur van de organisatie.

Gerelateerde content

Nl chairs

De verspreiding van het coronavirus vraagt veel van de flexibiliteit van publieke organisaties. Veel hangt daarbij af van cultuur van de organisatie en van de houding en het gedrag van de medewerkers. Door de internal audit te verrijken met soft controls krijgt u zicht op de drijvende factoren achter die cultuur.

Over de vraag hoe soft controls zijn te integreren in de internal audit van publieke organisaties heeft KPMG een nieuwe brochure uitgebracht. Daarin wordt aandacht besteed aan de methodologie die wij ontwikkelden op grond van wetenschappelijk onderzoek. Intussen heeft KPMG meer dan twintig jaar ervaring opgedaan met die methodologie.

Soft controls zijn de niet-tastbare gedragsbeïnvloedende factoren die relevant zijn bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld helderheid (van beleid), betrokkenheid (van medewerkers bij de organisatie) en bespreekbaarheid (van dilemma's). Deze concepten zijn op meerdere manieren toe te passen: in een organisatiebrede audit, in een audit van een proces en als basis voor het uitvoeren van grondoorzakenanalyses.

Wat levert dat op voor een publieke organisatie? Een audit-aanpak waarin de soft-controlsmethodologie is verwerkt doet recht aan de risico's die houding en gedrag kunnen opleveren voor de interne beheersing. De audit leidt aldus tot diepgaandere sturingsinformatie, die wordt ingezet om tot effectievere interventies te komen. Aandacht voor soft controls betekent ook dat uw organisatie bij het analyseren van issues niet blijft hangen in symptoombestrijding, maar juist zal leren van fouten of incidenten.

Publieke organisaties bevinden zich in het hart van maatschappelijke (veranderings)processen en staan daarom bij tijd en wijle onder grote druk. Een open en lerende cultuur ondersteunt de medewerkers bij het omgaan met die druk. Door soft controls te integreren in de internal audit geeft u het management meer en betere mogelijkheden te sturen op deze cultuur.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today