Pensioenrelevante aandachtspunten coronacrisis voor werkgevers

Pensioenrelevante aandachtspunten coronacrisis

Het coronavirus is het gesprek van de dag en de impact ervan op onze samenleving is enorm. Ook als werkgever komt er veel tegelijk op u af. Om u een klein beetje te ontzorgen, vindt u hieronder een kort en bondig overzicht van pensioenrelevante aandachtspunten in relatie tot de coronacrisis. Wij vullen dit overzicht periodiek aan op basis van de laatste ontwikkelingen. Dan ontsnapt er niets aan uw aandacht op dit gebied.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Nl stairs modern 2

Betaling pensioenpremies

Komt uw organisatie in acute financiële problemen door de coronacrisis? Pensioenuitvoerders kunnen onder voorwaarden een betalingsregeling of uitstel van betaling geven voor de verschuldigde pensioenpremies. Vraag uw uitvoerder naar de mogelijkheden en voorwaarden. Check daarbij ook of uw werknemers tijdens de uitstelperiode gedekt blijven voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Wellicht voldoet u daarnaast aan de voorwaarden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dan kunt u bij het UWV een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van uw loonkosten aanvragen. In deze tegemoetkoming wordt ook rekening gehouden met de werkgevers- en werknemerspremies voor pensioen.

Financiering voorwaardelijk VPL-pensioen

Hebt u een overgangsregeling voorwaardelijk pensioen (VPL pensioen)? De meeste van deze regelingen moeten uiterlijk aan het einde van dit jaar volledig gefinancierd zijn. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het kader van uw liquiditeitspositie. Zeker als hier door u en/of de pensioenuitvoerder nog geen of onvoldoende geld voor is gereserveerd. Vanwege de lage rentestand zullen de kosten voor inkoop van de voorwaardelijke pensioenaanspraken bovendien hoog zijn. Ga daarom tijdig na wat de financiële impact voor uw onderneming is. 

Arbeidsduurverkorting

Bent u onverhoopt genoodzaakt een tijdelijke arbeidsduurverkorting toe te passen? Weet dan dat dit kan leiden tot een lagere pensioenopbouw. Er zijn onder voorwaarden mogelijkheden om de pensioenopbouw toch volledig voort te zetten op basis van de oorspronkelijke diensttijd en het pensioengevende salaris voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting.

Inzet gepensioneerden

Wilt u in verband met de coronacrisis gepensioneerden tijdelijk in dienst nemen om een toenemende werkdruk op te vangen? Dit is mogelijk zonder nadelige fiscale gevolgen voor hun pensioen. De Belastingdienst heeft dit bevestigd voor gepensioneerde zorgmedewerkers, maar dit geldt naar onze mening ook voor gepensioneerden die tijdelijk aan de slag gaan in andere vitale beroepen.

Risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Hebt u werknemers die zich in een land bevinden waarvoor het reisadvies met de kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) geldt als gevolg van het coronavirus? Van veel verzekeraars, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen is inmiddels bekend dat zij dan geen beperkingen in de dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid toepassen.

Werknemers vlak voor hun pensioendatum

Hebt u een beschikbare-premieregeling en staan een of meer van uw werknemers vlak voor hun pensioendatum? Door de heftige koersdalingen zullen deze werknemers op dit moment een lager pensioen kunnen aankopen. Ga met deze werknemers in gesprek en verken de opties. Enkele voorbeelden zijn deeltijdpensioen, uitstel van de pensioendatum of aankoop van een variabel pensioen.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today