Pensioenalarm: coronavirus kan leiden tot beperking in risicodekkingen pensioenregeling

Coronavirus: pensioenalarm

Naast gezondheidsrisico’s heeft het coronavirus ook grote economische en maatschappelijke gevolgen.

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Questions answers signage

Het coronavirus is het gesprek van de dag en de gevolgen van dit virus worden steeds duidelijker zichtbaar. Naast gezondheidsrisico's heeft het coronavirus ook grote economische en maatschappelijke gevolgen. Wellicht hebt u als werkgever al maatregelen genomen om uw werknemers te beschermen. Hebt u daarbij echter ook gedacht aan de mogelijke beperking in de risicodekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid van werknemers die zich in een risicogebied bevinden? Dit vraagt namelijk om onmiddellijke actie.

Wat moet u weten?

De Nederlandse overheid geeft aan de hand van kleurcodes reisadviezen voor het reizen naar het buitenland. Daarbij zijn met name de kleurcodes oranje ('alleen noodzakelijke reizen') en rood ('niet reizen') van belang. Door de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid al een aantal landen, de kleurcodes oranje en rood gegeven. Het is niet ondenkbaar dat op korte termijn meer landen een dergelijke kleurcode krijgen vanwege het toenemend aantal besmettingen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor werkgevers met werknemers in of op weg naar deze gebieden. Bijvoorbeeld voor vakantie, uitzending, zakenreis of om een cursus of conferentie in het betreffende land te volgen.

Diverse pensioenuitvoerders hebben beperkingen in risicodekkingen opgenomen als werknemers verblijven in gebieden die door de overheid als risicogebied zijn aangewezen.

Wat betekent dit voor u?

Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de juridische pensioendocumenten kan het voorkomen dat er geen dekking is voor het risico op overlijden als een van uw werknemers overlijdt in een gebied dat op dat moment door de Nederlandse overheid met kleurcode rood of oranje is aangemerkt. In dat geval hebben de partner en/of kinderen van de werknemer geen recht op een partnerpensioen en/of wezenpensioen voor de pensioendatum en/of een eventueel anw-hiaatpensioen als de werknemer in een dergelijk gebied komt te overlijden. Dit kan dus een enorme financiële impact hebben voor de nabestaande(n).

Als tijdens het verblijf van uw werknemer in het buitenland de kleurcode verandert naar rood of oranje, zien wij in de praktijk bepalingen in juridische pensioendocumenten op grond waarvan de deelnemer dan het gebied binnen vier weken moet hebben verlaten om de dekking voor het risico op overlijden veilig te stellen. Als er door de lokale overheid echter verboden wordt om het gebied uit te reizen, blijft de deelnemer wel gedekt maar moet deze zodra het reisverbod wordt opgeheven binnen vier weken alsnog het land verlaten. De noodzaak om het gebied te verlaten vervalt zodra de kleurcodering van het ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd wordt naar groen (geen bijzondere veiligheidsrisico's).

Bovenstaande geldt overigens ook als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door ziekte.

Wat moet u doen?

  1. Check de gemaakte afspraken met de pensioenuitvoerder over de dekking van het risico op overlijden en het risico op arbeidsongeschiktheid. U vindt deze terug in de uitvoeringsovereenkomst en/of het pensioenreglement. Dekt de pensioenuitvoerder wel of niet deelnemers die in een gebied verblijven of naar een gebied toegaan met landcode oranje of rood?
  2. Indien deelnemers die in een risicogebied verblijven niet (of beperkt) worden gedekt, is het belangrijk inzichtelijk te krijgen en continu te blijven monitoren (a) welke gebieden zijn aangemerkt als een risicogebied via https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en (b) welke deelnemers momenteel in risicogebieden verblijven of van plan zijn hiernaar toe te gaan. Het kan raadzaam zijn deelnemers te verbieden naar de risicogebieden toe te gaan dan wel deelnemers die zich in de risicogebieden begeven terug te laten keren naar Nederland.
  3. Informeer uw werknemers over de mogelijke beperkingen van de risicodekkingen in de pensioenregeling in relatie tot het coronavirus.

UPDATE 11-03-2020
Vanuit het Verbond van Verzekeraars is een advies opgesteld voor de verzekeringssector met betrekking tot het coronavirus. Het advies is geen beperking in de dekkingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus toe te passen. Wij hebben van de meeste verzekeraars een bevestiging ontvangen dat zij dit advies volgen. Geldt een oranje of rood reisadvies op grond van een andere reden dan het coronavirus, dan blijven de eventuele uitsluitingen ten aanzien van de risicodekkingen wel onverkort van toepassing.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today