SyRI-uitspraak door rechter had voorkomen kunnen worden

SyRI-uitspraak door rechter had voorkomen kunnen worden

De tekortkomingen van SyRI hadden voorkomen kunnen worden door effectieve risicobeheersing’

Gerelateerde content

Frank van Praat en Alexander Boer van KPMG Trusted Analytics

Het gebruik van SyRI (systeem risico indicatie) is vorige week gedwongen aan banden gelegd door een uitspraak van de rechter. SyRI werd door lokale overheden gebruikt om fraude met sociale voorzieningen op te sporen, maar is volgens de rechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens. De uitspraak roept twee interessante vragen op. Hoe moeten voor systemen als SyRI, en in bredere zin algoritmes, de Europese privacyregels (AVG) worden geïnterpreteerd? En hadden we SyRI zo kunnen ontwerpen dat het wél rechtmatig is en zijn doel op een effectieve manier dient?

Ondanks dat de overheid voor de AVG wettelijk een uitzonderingspositie heeft, blijkt nu alsnog dat zij zich volgens de rechter via het begrip rechtmatig handelen aan AVG-rechtsbeginselen moet houden. In de belangenafweging tussen de overheid en de burgers die in het SyRI-sleepnet belanden, spelen het gebrek aan transparantie, uitlegbaarheid en de onbewezen effectiviteit van het systeem een belangrijke rol. De uitspraak van de rechtbank is in dit licht interessant. Want als je schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen, dan leidt dat tot een recht op schadevergoeding voor de slachtoffers. De AVG krijgt in die zin sluipenderwijs een bredere impact dan velen voorzagen.

Had SyRI zo ontworpen kunnen worden dat zij wél rechtmatig is en haar doel op een effectieve manier dient? De tekortkomingen van SyRI hadden voorkomen kunnen worden door effectieve risicobeheersing. Hierbij worden de risico’s in kaart gebracht en maatregelen vastgesteld die herhaling van de risico’s moeten voorkomen. Tevens bestaat de mogelijkheid een algoritme te auditen. In het geval van SyRI hadden tekortkomingen via beide wegen gesignaleerd kunnen worden, mits de auditor zich op het gebied van privacy en de effectiviteit van het systeem streng opstelt. Daarnaast kan de auditor de rol vervullen van trusted third party, als transparantie juist niet gewenst is. De organisatie blijft wel eindverantwoordelijk.

Na een gedegen risicoanalyse kún je ook tot de conclusie kunnen komen dat het uiteindelijke doel, het opsporen van fraudeurs, niet realiseerbaar is. Dan is het raadzaam de stekker uit het project te trekken. Zo voorkom je roekeloosheid en schending van mensenrechten.

Frank van Praat en Alexander Boer schreven dit opiniestuk in het FD op 11 februari 2020.

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van AI? Neem dan contact op met Frank van Praat, senior manager Trusted Analytics.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today