Nog geen Warmetruiendag in uw bedrijf? How dare you?!

Nog geen Warmetruiendag in uw bedrijf? How dare you?!

De grootste jaarlijks terugkerende klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag

Gerelateerde content

Woman with spectacles wearing coat looking towards sky

De grootste jaarlijks terugkerende klimaatactie van Nederland – Warmetruiendag – kent op 7 februari haar 14 de editie met als motto 'verwarm jezelf, niet de wereld'. [1] Door thuis de verwarming slechts 1 graad lager te zetten bespaart u 6% CO 2 en 6% energie. Een (hart)verwarmend initiatief!

Werkgevers kunnen vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale positie niet achterblijven met hún impactvolle (re)actie op warme truiendag. Dit kan op verschillende manieren en op vele terreinen. Pensioen is daar één van. In deze blog geven wij voorbeelden van hoe uw pensioenregeling direct of indirect kan bijdragen aan een betere en houdbare wereld, zodat uw werknemers straks onbezorgd kunnen genieten van hun welverdiende pensioen in een leefbare wereld!

Eerder lieten wij u al weten dat het kabinet een verkenning wil doen naar de mogelijkheden van een 'groener' pensioen. Dit initiatief én de timing ervan komen voor ons niet als een verrassing. Steeds meer Nederlanders lijken zich immers zorgen te maken om moeder aarde. Dit is ook terug te zien in de top 3 van de 'Van Dale Woord van het jaar 2019'-verkiezing. Nummer 2 en 3 zijn respectievelijk 'klimaatspijbelaar' en 'klimaatdrammer'. Zij verloren het van het woord 'boomer': een (oudere) persoon met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen.[2] Dit woord kreeg wereldwijde bekendheid toen een jonge Nieuw-Zeelandse politica een oudere collega de mond snoerde in – jawel – een debat over klimaatverandering.

De vraag aan u als werkgever is: wilt u tot die 'boomer'-generatie worden gerekend of geeft u duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een prominente(re) plaats op uw beleidsagenda? En hoe vertaalt u dit dan naar uw pensioenregeling?

Formuleer uw ESG-visie

Een eerste stap is dat u een visie ten aanzien van duurzaamheid ontwikkelt. Hierbij kunt u naast de impact op het milieu ook andere aspecten meenemen. In de beleggingswereld wordt doorgaans gesproken over handelen in overeenstemming met ESG. De E staat voor milieu en leefomgeving (Environmental), de S voor sociale (arbeids)omstandigheden (Social) en de G voor goed bestuur (Governance). Het is van belang op strategisch niveau na te denken over welke boodschap u als werkgever wilt uitdragen, en te waarborgen dat de investeringen die de pensioenuitvoerder namens uw werknemers doet niet haaks staan op de producten of diensten van uw bedrijf. Zo zijn pensioenbeleggingen in bedrijven die zich bezighouden met dierproeven voor cosmetische doeleinden maatschappelijk gezien al moeilijk uitlegbaar, laat staan als u bijvoorbeeld een dierentuin exploiteert.

Vertaal uw ESG-visie naar concrete doelstellingen ten aanzien van uw pensioenregeling

Uw ESG-visie kunt u vervolgens vertalen naar concrete doelstellingen ten aanzien van uw pensioenregeling. Wij geven enkele voorbeelden:

  • "Wij stimuleren digitale pensioencommunicatie en streven ernaar dat 95% van onze werknemers zijn pensioenpost alleen digitaal ontvangt."
  • "Wij willen dat het pensioengeld ten behoeve van onze werknemers niet wordt gebruikt voor investeringen in controversiële wapens, tabak en ondernemingen die mensenrechten schenden."
  • "Wij willen dat onze werknemers kunnen kiezen voor een volledig duurzame (beleggings)lifecycle."
  • "Wij compenseren de CO2-voetafdruk van de pensioenbeleggingen van onze werknemers volledig."

Monitor en beïnvloed uw pensioenuitvoerder

Wanneer u een visie en doelstellingen heeft geformuleerd is het zaak te toetsen of uw pensioenuitvoerder hieraan voldoet (nulmeting). Is dit niet volledig het geval, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de uitvoerder en op die manier proberen invloed uit te oefenen. Schroom niet om de pensioenuitvoerder op regelmatige basis verantwoording af te laten leggen over de maatschappelijke impact van de investeringen met het pensioengeld van uw werknemers.

Hanteer ESG als criterium bij de selectie van een pensioenuitvoerder

Loopt uw pensioencontract af, neem ESG dan expliciet mee als criterium bij de selectie van de pensioenuitvoerder voor een nieuw of vernieuwd pensioencontract. Want er zijn zeker verschillen tussen uitvoerders! Zo houdt niet iedere uitvoerder rekening met ESG in zijn lifecycles, maar er zijn ook uitvoerders die een aparte duurzame lifecycle aanbieden die volledig ESG-proof is. Deze kan door de werkgever ook als standaard (default) worden aangewezen. En verder bestaan er verschillen in de mate waarin en wijze waarop uitvoerders verantwoording afleggen over hun ESG-beleid. Een aansprekend initiatief in dit kader vinden wij het dashboard van een pensioenuitvoerder waarmee aan individuele pensioendeelnemers de positieve maatschappelijke impact van hun pensioenbeleggingen wordt getoond, onder meer in termen van uitgespaard waterverbruik in aantal douchebeurten.

Wees trots en creëer draagvlak

Wees trots op de acties en initiatieven die u neemt voor een duurzamer pensioen. Vermeld dit bijvoorbeeld in uw duurzaamheidsverslag of jaarverslag en op uw website. En creëer draagvlak bij uw werknemers. Het gaat immers over hún pensioen. Ga daarom na wat hun wensen en verwachtingen op dit vlak zijn. Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover een volledig groen pensioen in ruil voor circa 10 euro minder uitkering vanaf pensionering?

Een duurzamer pensioen kan een concrete response zijn op de kreet van 2019: 'How dare you?!' Ons pensioen is immers belangrijk, maar onze aarde is dat zeker ook. Wat is uw antwoord op Warmetruiendag?

Meer weten of hulp nodig bij het vertalen van uw ESG-beleid naar uw pensioenbeleid?

Neem contact op met Nina Schallenberg.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today