close
Share with your friends

Aankomst en vertrek: Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2019

Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders

Welke bestuurders kwamen er bij en wie gingen er weg? Waar veranderde de samenstelling? De jaarlijkse publicatie van de branchegroep Woningcorporaties van KPMG is weer beschikbaar.

Gerelateerde content

Aankomst en vertrek

Inleiding

In Nederland zijn ruim 350 corporaties, elk met een eigen bestuur, waarvan het merendeel wordt gevormd door een of meer professionele, betaalde bestuurders. In 2015 voerde de branchegroep Woningcorporaties van KPMG, op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, een analyse uit op de in- en uitstroom van corporatiebestuurders van 2010 tot 2014 van alle corporaties met meer dan 7.000 verhuureenheden (ruim 100 corporaties). Omdat deze analyse interessante inzichten oplevert, hebben we deze op vergelijkbare wijze ook uitgevoerd voor de jaren 2015 en 2016. Vanaf 2017 hebben we daar ook de corporaties met een omvang van 5.000 verhuureenheden aan toegevoegd en vanaf dit jaar ook de corporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden. Daarmee hebben we – in termen van de Aedes-benchmark – zowel de XL-, L-, M- als S-corporaties in beeld. Voor 2019 betreft dit in totaal 202 corporaties. Naast een analyse van de in- en uitstroom kijken we ook naar de omvang van het bestuur bij de 202 corporaties en de ontwikkeling die we daarin zien.

We hebben openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en persberichten. Vanzelfsprekend hebben we dat gedaan met grote nauwkeurigheid, maar niet alle informatie is 100% te achterhalen. We kunnen derhalve niet uitsluiten dat een enkel cijfer in de praktijk iets anders is of dat er ergens een mutatie ontbreekt. Voor de analyse gaan we uit van de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Bestuurders die dus per 1 januari 2020 gestart of vertrokken zijn (of later), zijn nog niet meegenomen in deze publicatie. Zij worden volgend jaar vermeld, als nieuwe in- of uitstroom voor 2020.

We merken dat onze publicatie door velen gewaardeerd wordt en vertrouwen erop dat dat ook dit jaar weer het geval zal zijn.

Omvang van de onderzochte corporaties

Infographic- omvang van de onderzochte corporaties

Aantal bestuurders

Infographic - aantal bestuurders

In- en uitstroom 2019

Infographic - in- en uitstroom 2019

Man-vrouwverhouding

Infographic - man-vrouwverhouding
Infographic - Man-vrouwverhouding II

Percentage vrouwelijke / mannelijke bestuurders naar grootteklasse

Omvang van bestuur ultimo 2019

Infographic - omvang van bestuur ultimo 2019

Waar is er gewisseld?

Opvallend is dat er in 2019 maar bij 3 corporaties een aanpassing is geweest in de omvang van het aantal bestuurders. Dat gebeurde bij Mitros (de 2e bestuurder vertrok en er is nu een 1-hoofdig bestuur), bij Thuisvester (2e bestuurder met pensioen, geen opvolger) en bij Woonmeij (gestart bij fusie met 2, nu nog 1). Bij de andere corporaties vond er geen wijziging van bestuursomvang plaats. Vorig jaar deed deze zich vaker voor.

We zien dat het 2-hoofdig bestuursmodel de voorkeur heeft bij de XL-corporaties en bij een derde van de L-corporaties. De overige L- en alle M- en S-corporaties kennen alle, met uitzondering van een enkele corporatie, een 1-hoofdig bestuur, wat gezien de omvang van de corporaties ook logisch is.

Infographic -Waar is er gewisseld

Instroom

Waar komen de nieuwe bestuurders vandaan?

Infographic -Instroom
Infographic -Instroom II

Uitstroom

Waar gaan de vertrekkende bestuurders naartoe?

Infographic - Uitstroom
Infographic - Uitstroom II

De transfers

Infographic - De transfers
Infographic - De transfers II

Bijzonderheden in 2019

Infographic - Bijzonderheden in 2019

U vindt de gehele analyse als PDF-bestand onderaan deze pagina.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Joost Wobben of Johan van Hoof.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)