close
Share with your friends

Voorbeeldjaarrekening ICBE-beleggingsentiteiten 2019

Voorbeeldjaarrekening ICBE-beleggingsentiteiten 2019

Een praktisch houvast voor de inrichting van de jaarverslaggeving onder Dutch GAAP.

Kees Roozen

Director afdeling vaktechniek

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Women working on ipad

De Voorbeeldjaarrekening ICBE-beleggingsentiteiten (pdf 1,9 MB) die de branchegroep Asset Management jaarlijks uitbrengt, biedt beheerders van ICBE-beleggingsentiteiten een praktisch houvast voor de inrichting van de jaarverslaggeving onder Dutch GAAP. Hierbij is met name de inhoud van RJ 615 Beleggingsentiteiten relevant. Deze voorbeeldjaarrekening 2019 betreft de derde editie en voldoet aan de vereisten die aan de jaarverslaggeving van ICBE-beleggingsentiteiten voor het boekjaar 2019 worden gesteld.

Daarnaast brengen wij verschillende onderwerpen additioneel onder de aandacht. Daarbij is tevens in de praktijk gekeken naar de in 2019 gepubliceerde jaarrekeningen van ICBE-beleggingsentiteiten.

Een paar belangrijke van deze vereisten en onderwerpen zijn:

  • de toelichting over beloningen aan staff van delegates van een ICBE-beheerder;
  • verduidelijking van het wel of niet opnemen van een herwaarderingsreserve voor OTC Derivaten;
  • maatschappelijk verantwoord beleggen.

Wij verwachten met deze editie van de voorbeeldjaarrekening een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2019 voor ICBE-beleggingsentiteiten.

We helpen u graag op weg bij het opstellen van een jaarrekening voor beleggingsentiteiten, zowel onder Dutch GAAP als onder IFRS.

Voor een nadere toelichting of vragen kunt u contact met Kees Roozen opnemen.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)