Verslag Brexit event 14 januari 2020

Verslag Brexit event 14 januari 2020

‘Er wordt vol ingezet op een nieuwe handelsdeal tussen VK en EU, maar een ‘No Deal’ is niet uitgesloten.’

Gerelateerde content

Dit is de algemene conclusie van het Brexit-seminar bij KPMG waar afgelopen week bijna 250 deelnemers uit het bedrijfsleven aanwezig waren. Dit seminar was een gezamenlijk initiatief van NBCC (Brits Nederlandse Kamer van Koophandel), VNO-NCW, KPMG en KPMG Meijburg & Co.

Een aantal sprekers deelde hun visie op de volgende Brexit-fase na 31 januari, zoals Peter Wilson (Britse ambassadeur), Hans de Boer (VNO-NCW), Stefaan de Rynck (Europese Commissie) en Isabelle Deschamps (AkzoNobel). Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co, leidde de bijeenkomst.

Doel was om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over de huidige stand van zaken rond Brexit: welke zaken zijn zeker, welke zaken zijn nog onzeker en hoe gaat het nieuwe handelsakkoord tussen Verenigd Koninkrijk (VK) en Europese Unie (EU) eruit zien?

Vrijhandelsakkoord

Brexit wordt op 30 januari een feit, dan verlaat het VK de EU. Voor het Nederlandse bedrijfsleven en EU-burgers in het VK verandert er nog niets tot het einde van de transitieperiode, 31 december aanstaande.

“Het is allerminst zeker dat het VK en de EU in 11 maanden tot een volledig uitgewerkt handelsakkoord kunnen komen. Het ligt meer voor de hand dat er een uitgekleed vrijhandelsakkoord wordt bereikt. Hier horen douaneformaliteiten bij. Alleen als de partijen er niet uit komen, dan vallen het VK en de EU terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Naast de douaneformaliteiten gelden er dan ook douanetarieven en quota. Dit zal veel impact hebben op Nederlandse ondernemers die handel drijven met het VK," aldus Leon Kanters. 

‘Gelijk speelveld’

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt het jammer dat het VK de EU verlaat. “Tegelijkertijd moeten we nu uitgaan van de wensen die het Verenigd Koninkrijk op tafel legt en zorgen dat we dat in goede banen leiden voor ondernemers en burgers aan beide zijden van het Kanaal. Ook moeten we blijven samenwerken om als trans-Atlantisch blok duurzame handel en veiligheid te waarborgen,” aldus de Boer.

In de komende onderhandelingen tussen VK en EU dreigt een 'gelijk speelveld' een heikel punt te worden. De Boer: “Als de Britten een handelsverdrag met Brussel willen afsluiten is een gelijk speelveld van groot belang. Ik maak mij grote zorgen dat de Britten met eigen regels en standaarden gaan werken nadat zij uit de EU zijn gestapt. Deze eisen aan producten en diensten kunnen Europese ondernemers met extra kosten opzadelen en zo voor oneerlijke concurrentie zorgen. Dit veroorzaakt dan een ongelijk speelveld. De EU moet hiermee rekening houden en ik hoop dat de EU pragmatisch de onderhandelingen ingaat met mogelijke aanpassing van de regels zonder dat er een ongelijk speelveld ontstaat."

Het VK wil lossere, economische regels nastreven om ook met de Verenigde Staten van Amerika (VS) een handelsakkoord te sluiten. De VS vindt de economische regels van EU te streng en wil deregulering. Nederland heeft baat bij een uitgebreid vrijhandelsakkoord waarin zoveel mogelijk de huidige regels in zijn opgenomen en dus een ‘gelijk speelveld’ overeind blijft. De Boer hoopt dat de EU en het VK eruit komen, maar blijft ondernemers op de mogelijkheid van een ‘No Deal’ attenderen.

Verslag Brexit event 14 januari 2020

De Brexit-klok tikt door…

Volgens Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland, draagt het nu al praten over een ‘gelijk speelveld’ niet bij aan de onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie tussen VK en EU. Wilson: “De EU en het VK zullen nou eenmaal na de Brexit minder verplichtingen naar elkaar hebben. Wij verlaten de EU, maar verlaten niet Europa en zeker niet de Nederlanders. Als VK zijn wij klaar voor de Brexit op 31 januari a.s. en wij kijken uit naar constructieve onderhandelingen met de EU.”

Stefaan de Rynck, adviseur van de Europese Commissie en betrokken bij het EU-onderhandelings-team van Michel Barnier, is het daar niet mee eens. Hij vindt dat een ‘gelijk speelveld’ uitgangspunt moet zijn voor vrije toegang tot de interne markt van de EU.

“Na 31 januari breekt er een nieuwe fase aan in het Brexit-proces, de Brexit-klok tikt door met een nieuwe deadline. Het wordt een enorme uitdaging voor de EU en het VK om in een zeer korte tijdsperiode tot een handelsakkoord te komen. Dit is de nieuwe Brexit-realiteit voor dit jaar,“ waarschuwt De Rynck.

Bedrijfsleven

Grote multinationals hebben de afgelopen jaren zich zoveel mogelijk voorbereid op de Brexit en tegelijkertijd gingen zij verder met hun business, zo ook AkzoNobel. Deze multinational heeft zowel haar roots in het VK als in Nederland. Isabelle Deschamps, lid van de Executive Committee van AkzoNobel: “Ondanks Brexit en de onzekerheid die de afgelopen jaren hiermee gepaard ging, bleven wij als internationaal bedrijf gewoon doorgaan met onze business. Als multinational zijn we gewend om te opereren in verschillende omgevingen en ons commitment naar de VK verandert niet.

Onze klanten, leveranciers en medewerkers vertrouwen op ons en verwachten dat wij onze producten en diensten blijven leveren. Dat vertrouwen is essentieel en daar gaan we ook zorgvuldig mee om. En in het kader van Brexit stemmen wij voortdurend onze activiteiten af tussen onze bedrijfsonderdelen in het VK en in Europa. Indien er een bepaalde ontwikkeling in het VK plaatsvindt als gevolg van de Brexit, dan houden wij daar rekening mee in Nederland en treffen wij daar tijdig maatregelen voor. Dit geldt ook voor ons in het VK. Want: allignment is key!”

Onzekerheid duurt voort

Het seminar werd afgesloten met een discussiepanel met experts, zoals Nanette van Schelven (Douane), Tim de Wit (NOS), Bert Colijn (ING) en Hugo Vijgen (PwC). Deze experts waren het met elkaar eens dat het onderhandelingsproces tussen VK en EU een nieuwe periode van onzekerheid met zich meebrengt. De Britse regering Johnson wilt per se op 31 december aanstaande. uit de EU stappen, al dan niet met een handelsakkoord.

Om in 11 maanden tot een handelsakkoord te komen waarin zowel EU als VK zich in kunnen vinden is bijna een utopie. Het wordt een zwaar en moeilijk proces, waarin de uitkomst nog hoogst onzeker is.

Tim de Wit, NOS-correspondent in VK, illustreert de komende onderhandelingen heel treffend: “Voor het eerst in de geschiedenis gaan landen onderhandelen over de vraag hoe je handel drijven moeilijker kunt maken. Dit is een unieke situatie! Meestal wil je met een handelsakkoord juist het tegenovergestelde bereiken.”

Nanette van Schelven, general manager van de Nederlandse Douane, geeft aan dat douaneformaliteiten in de nieuwe handelsrelatie tussen VK en EU onontkoombaar zijn. “Wij zetten daarvoor 750 extra douanebeambten in en later bij een eventuele ‘No Deal’ zullen we nog meer douanebeambten nodig hebben,” aldus Van Schelven. 

Meer informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder (pdf 672 kB). Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today