Mobility 2030: are you ready to rise to the challenge?

Mobility 2030: are you ready to rise to the challenge?

A perspective for organizations across the Dutch ecosystem.

Contact

Gerelateerde content

De manier waarop we ons verplaatsen is aan het veranderen – en de snelheid waarmee dit plaatsvindt is aan het toenemen. Mobiliteit in 2030 ziet er significant anders uit. De auto-, transport- alsmede de bredere mobiliteitssector zullen een sociale, technologische en economische transformatie doormaken. Nieuwe modellen en technologieën zullen niet alleen de automotive en transport sector disruptief veranderen, maar ze zullen ook uitwerking hebben in andere sectoren. 

De verandering in het mobiliteitslandschap wordt verder versneld door drie technologie gedreven disruptieve trends: elektrische voertuigen (EV’s) en alternatieve aandrijflijnen, connected en autonome voertuigen (CAV’s)  en Mobility-as-a-Service (MaaS). Tezamen zullen zij een grote verandering teweeg brengen. In deze publicatie beoordelen en analyseren we de potentiële impact van EV’s, CAV’s en MaaS specifiek voor de Nederlandse mobiliteitsmarkt en ecosystemen.

Met een relatief hoog aantal verkochte nieuwe EV’s en de hoge score op de KPMG’s Autonomous Vehicle Readiness index 2019, is Nederland een voorloper. Er is echter geen enkele ruimte om op de handen te blijven zitten.

In dit Nederlandse rapport wordt voortgebouwd op de wereldwijde Mobility 2030 serie: Transforming the Mobility Landscape; The Rise of Electric, Shared and Autonomous Fleets en de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index. Dit nieuwe rapport is in lijn met deze wereldwijde Mobility 2030 rapporten en voegt er een gedetailleerde Nederlands perspectief aan toe waarmee we marktpartijen helpen om de implicaties voor bestaande en nieuwe rollen in het mobiliteitsecosysteem van de toekomst te doorgronden.

Meer informatie

Komt u naar aanleiding van deze publicatie graag in contact met één van onze experts, neem dan gerust contact op met Paul Kromhout,  Stijn de Groen of Steven Verstoep. 

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today