Het is moeilijk om bij te blijven

Het is moeilijk om bij te blijven

Onderzoek naar huidige staat van ESG-integratie door Nederlandse pensioenfondsen.

Gerelateerde content

Het is moeilijk om bij te blijven

ESG-integratie staat bij ieder Nederlands pensioenfonds op de agenda. Het meewegen van milieu, sociale en governance(ESG)-aspecten bij het nemen van investeringsbeslissingen (ESG-integratie) is niet langer enkel een mooi streven, maar sinds kort ook wettelijk verplicht. Begin dit jaar heeft DNB aangekondigd dit ook op te nemen in haar toezichtaanpak1.

Dit was voor ons de aanleiding om na te gaan in welke mate pensioenfondsen ESG-factoren al hebben geïntegreerd. Ons onderzoek richt zich met name op de mate waarin pensioenfondsen voldoen aan de eisen die worden gesteld in wet-en regelgeving, en of zij een proces hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat zij aan de wet en eisen van andere stakeholders blijven voldoen. Dit hebben wij gedaan met behulp van een ‘selfassessment’ en daarnaast hebben we drie pensioenfondsbestuurders geïnterviewd.

Uit ons onderzoek blijkt dat niet alle fondsen voldoen aan de huidige wettelijke vereisten. Voor verschillende fondsen blijkt het moeilijk om te voldoen aan de steeds verder gaande eisen die aan pensioenfondsen gesteld worden ten aanzien van ESG-integratie.Een voorbeeld hiervan is dat verschillende van de respondenten deelnemers niet informeren over hoe zij ESG-factoren meenemen bij het nemen van investeringsbeslissingen, terwijl de Europese richtlijn IORP II dit wel eist van fondsen. Daarnaast valt op dat een aantal fondsen niet structureel in gesprek gaat met hun deelnemers over verantwoord beleggen, terwijl dit een belangrijk onderdeel is van het proces om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen blijven voldoen aan de eisen die stakeholders aan hen stellen. Bijvoorbeeld over het niet beleggen in tabaksbedrijven of bedrijven aanspreken op het schenden van mensenrechten.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today